17.01.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotā  sēde 

24.01.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Pavasara tirdziņš Gaujienā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

12.05. no plkst.08:00-12:00 Pavasara tirdziņš Gaujienā ar dēstiem un stādiem, centra laukumā.

Pieteikšanās Gaujienas pagasta pārvaldē tālr.64381158; 27805625.

Rekvizīti  tirdzniecības vietas nodevas nomaksai:
Apes novada dome
Juridiskā adrese – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Reģ. Nr. 90000035872; PVN Reģ. Nr. LV9000003587
Bankas konts: LV28HABA0551025833523
Bankas kods: HABALV22
Mērķī obligāti jānorāda: PAR TIRGU GAUJIENĀ

Saistošie noteikumu Nr.18/2015 “Par pašvaldības nodevām Apes novadā”

Dalīties:
26. aprīlis, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs