Saistītie raksti

Apes novada pašvaldībā tiks īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts

Print Friendly, PDF & Email

 

 


No 2018. gada 30. aprīļa līdz 2019. gada 31. janvārim Apes novada pašvaldībā tiks īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” projekts “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā”.

Īss projekta apraksts:

Projekta nosaukums ir Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentu Apes novadā, kas uzlabos jauniešu dzīves kvalitāti un palīdzēs jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, noskaidrojot viņu intereses, vajadzības un problēmjautājumus un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas kontekstā par nodarbinātību un uzņēmējdarbību; līdzdalību un iniciatīvām; lietderīga brīvā laika pavadīšanu; sociālo iekļaušanu; veselību un labklājību.

  Projekta galvenās aktivitātes:

1. Starpnozaru darba grupas izveide.
2. “Vispārējie rādītāji, darbam ar jaunatni” apkopošana;
3. Anketas izstrāde, anketēšana;
4. Pieredzes apmaiņas brauciens;
5. Jauniešu forumi kopā ar lēmumu pieņēmējiem;
6. Iegūto datu apstrāde un analīze;
7. Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta SVID analīze un Rīcības plāna izstrāde;
8. Izstrādātā dokumenta sabiedriskā apspriešana;
9. Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta pilnveidošana un apstiprināšana Apes novada domē.

Projekta mērķa grupa ir Apes novada jaunieši – personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Projekta rezultāti: Pamatojoties uz veikto pētījumu jaunatnes jomā, pēc iegūto datu apkopošanas un analīzes, Apes novada pašvaldībā tiks izstrādāts dokuments, kas vērsts uz plānveida darba  ar jaunatni sistēmas izveidi un tiks izmantots ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanai vietējā līmenī.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

 

 

 

Dalīties:
10. maijs, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs