21.02. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.02. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Atskatoties uz maija notikumiem Apes PII “Vāverīte”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Pavasaris, šogad atnākot ar maija sauli un silto laiku, ir pasteidzinājis vasaras sajūtu, kad bērniem to vien gribas, kā doties rotaļu laukumā, lai rotaļas nomainītu pret  mācīšanos. Sajūsmai par pavasari nākas “pielāgoties” arī grupu skolotājām, kad ir jāprot vēl pēdējie mācību gada uzdevumi pārveidot darbam brīvā dabā.

 Atskatoties uz šo mācību gadu , var teikt , ka Gudrības kalnā ir kāpuši visi 64 mūsu iestādes izglītojamie. Liecības pirmsskolas izglītības iestādē mācību gadu beidzot, nav jāizdod.  Tomēr tas nenozīmē, ka nav  vērtējuma par bērna paveikto. Kā bērniem veicies ar pirmsskolas izglītības programmas apguvi , grupu skolotājas vecākus pēdējās divās maija nedēļās informē tiekoties  individuālās sarunās. Tas ir brīdis, kad skolotājas runā par novēroto bērnudārzā , savukārt, vecāks, par novēroto bērna attīstībā mājās. Tikai sarunās rodas labais “vidusceļš” bērna saprašanai , kā arī ieklausīšanās un uzticēšanās viens otram.

Maijs ir Māmiņdienas  un pārgājienu laiks. Šogad mēs pirmo gadu Māmiņdienu svinējām dārziņa pagalmā, kad laiks lutināja un bērniem bija iespēja justies brīvāk. Ar labām atsauksmēm, kaut arī laiks nelutināja, tika aizvadīts grupas ”Kodoliņi” pārgājiens kopā ar vecākiem, kad pēc Dabas takas izpētes, bija kopīgs pikniks Vaidavas malā.  Kaut kas neierasts bija arī grupas “Vāverēni” kopīgais brauciens ar kuģīti “Marienburga”, kur kuģīša komanda bija sagatavojusi izglītojošu informāciju par Alūksnes ezera iemītniekiem un apkārtni. Bērniem bija izdevība redzēt gulbja ligzdu, kurā atradās māte un gulbja rīcību , sargājot to no kuģīša, ar binokļiem vērot ezera krastu, uzzināt teikas par ezera rašanos. Pats interesantākais bija bērnu piedzīvojums griezt kuģīša stūri ar īstu kapteiņa cepuri galvā . Kas zina, varbūt dienās kāds būs lielo kuģu kapteinis! Tāpat mums tika uzdāvināts plakāts ar visiem ezera iemītniekiem un iespēja izpausties Radošā darbnīcā, gatavojot atmiņu virteni no dabas  u.c. veida materiāliem.

Kā pārsteigums mums nāca ZAAO organizētajā akcijā “Darīt dabai labu” rezultāts , kur pirmsskolas grupā pēc izglītojamo skaita mēs esam ieguvuši 2. vietu un vērtīgas balvas – vigvamu bērnu rotaļām , izglītojošās spēles un dāvanu kartes kancelejas preču iegādei. Kā katru gadu sakām: “ PALDIES! “visiem vecākiem un Apes iedzīvotājiem, kas palīdzēja mums sasniegt šādu rezultātu!

Šis mācību gads ir pagājis skolotājām daudz strādājot pie aprobācijas projekta “ Skola 2030”. Skolotājas ir meklējušas darba plānošanas, vērtēšanas un ikdienas darba organizēšanas variantus. Tomēr vislielākais prieks ir par bērnu “izaugšanu” patstāvībā, kad saģērbties , salikt nodarbībām nepieciešamo un ielikt pusdienas šķīvī, bērni jau prot paši. Jā, ir bijis vairāk darba, bet šis projekts ļāvis paskatīties, ko mēs varam darīt savādāk, mainīt esošajā pirmsskolas izglītības sistēmā. Ne viss vēl ir saprotams un zināms, bet skolotāji ir gatavi mācīties un veidot bērniem interesantāku darbošanās vidi ikdienā.

Projekta ietvaros esam piedalījušies Vidzemes reģiona projekta “Skola 2030” Ieviešanas seminārā Valmierā, kur mēs bijām kā viena no 20 pilotiestādēm, kas vairākos stendos prezentēja mācību gadā paveikto projekta uzdevumu ieviešanā.Kā pilotiestādē sev līdzi varējām uzaicināt kolēģus no 4 skolām un mēs to arī izmantojām. Kā atzina skolas skolotājas, klātienē tiekoties, redzot un runājot ar kolēģiem  par praktiskām lietām un uzdodot sev interesējošos jautājumus, kļuva saprotamāks, kādas jaunas idejas nesīs  projekts “Skola2030”.

Šajā pēdējā mēnesī esam uzņēmuši arī ciemiņus . Pie  mums ir viesojušies Jaunalūksnes PII “Pūcīte” audzēkņi  ar skolotājām, kad kopīgās dziesmās un rotaļās satiekas bērni  un mācās sadarboties.  Savukārt  1. jūnijā ciemos gaidām Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupiņu!

Mācību gads ir galā un 24 maija vakarpusē  būs izlaidums 9 mūsu Vāverēniem , divām meitenēm un 7 zēniem, kuri rudenī dosies uz skolu. Priecājos par šiem bērniem, kuri ir auguši gudrībā un patstāvībā, , kā arī vairāku apstākļu sakritības dēļ ir kļuvuši par “komandu” vislabākā vārda nozīmē. Kopā pavadot šo gadu, viņi zina viens otra stiprās puses un kur vienam otram ir jāpalīdz.  Lai 1.klases uzdevumi stiprina šo kopības sajūtu, kāpjot nākamā līmeņa “Gudrības kalnā!”

Paldies vēlos teikt deju skolotājai Dacei, kura šajā mācību gadā strādāja ar mūsu iestādes bērniem un mācīja dejošanas un uzstāšanās mākslu! Kāds ir izveidojies deju solis šī mācību gada laikā, varēsim vērot Bērnu svētkos Trapenē!

…arvien jaunas dzirksteles uzlasu
no ceļā satikto sprakšķiem
un ejamās takas mirdz
nevis no jāņtārpiņiemiem
bet no mums pašiem.( M. Laukmane)

 Lai vasara ir dzirksteļu uzlasīšanas laiks visiem mūsu iestādes bērniem, darbiniekiem un vecākiem, ko izdalīsim nākamajā mācību gadā gudrību takus minot!

Iluta Apine
Apes PII “Vāverīte” vadītāja 

 

 

 

 

 

Dalīties:
31. maijs, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs