19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Coop local projektā no līderības apmācībām līdz mācību vizītei

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Projekta Coop local aktivitātes arī aprīļa mēnesī norisinās pilnā sparā. Tā mēneša sākumā 5.-6.aprīlī mūsu projekta četru nozaru pārstāvji un arī projektā iesaistītie koordinatori tikās Piusā, Igaunijā, lai papildinātu savas zināšanas līderības jautājumos un mācītos perspektīvā piesaistīt, aktivizēt un iedrošināt darboties savās nozarēs arvien jaunus potenciālos uzņēmējus.

Šajā gadā āra tirgošanās lustes pirmie uzsāka mūsu sadarbības partneri no Smiltenes novada domes jau 14.aprīlī organizējot pavasara gadatirgu, kurā piedalījās arī tirgotāji no Apes novada. Turpretī no 18. līdz 21.aprīlim projektā iesaistītie uzņēmēji devās iepazīšanās braucienā „Mazais bizness un amatniecība Baltkrievijā”. Tā ietvaros dalībnieki iepazinās ar Lauku uzņēmējdarbības attīstības centra „Komarovo” darbību – attīstības virzieniem, sadarbību ar Eiropas valstīm, galvenajām problēmām un risinājumiem uzņēmējdarbībai Baltkrievijas lauku apvidos. Centrs izveidots uz bijušās arodskolas bāzes, kurā pavisam nesen vēl mācījušies līdz 600 audzēkņi, kas nodrošināja dzīvību un aktivitāti šajā lauku apvidū. Šobrīd skolas gan vairs nav un ciemā dzīvo nedaudz vairāk kā 500 iedzīvotāji, tomēr uzņēmējdarbības centra vadītājs Eduards ir noskaņots optimistiski un ģenerē arvien jaunas idejas kā atdzīvināt ne tikai šo ciemu uzņēmējdarbībai, bet arī apkārtējās teritorijas. Viņa galvenais moto – ja man būs labi un es dalīšos savā pieredzē ar citiem, tad arī citiem būs labi un mēs kopā virzīsimies uz attīstību un lauku vides atdzimšanu un popularizēšanu kā pilnvērtīgu dzīves vidi jaunajām ģimenēm.

Brauciena ietvaros viesojāmies arī Viktora Čebotara fermera saimniecībā „Antej-sad” un uzzinājām par saimnieka 20 gadu pieredzi dažādu augļu koku un ogu krūmu audzēšanā un augļu, ogu pārstrādē, kā arī citu kultūru audzēšanā, arī par sadarbības iespējām ar Eiropas partneriem un galvenajām problēmām, lai attīstītos un pilnveidotu darbību šajā reģionā. Uzņēmējs saviem darbiniekiem nodrošina ne tikai pusdienas un vakariņas līdzņemšanai uz mājām, bet ir izveidotas arī kopmītnes, kurās darbinieki sezonas laikā var dzīvot uz vietas. Šobrīd uzņēmējs strādā pie jaunu siltumnīcu veidošanas zemeņu audzēšanai. Apmeklējām arī uzņēmumu „Ekodom”, kas savā darbībā izmanto vācu tehnoloģijas videi draudzīgu māju būvēšanā, kā arī viesojāmies uzņēmumā, kas nodarbojas ar niedru paklāju ražošanu un uzzinājām, ka to vērtība tikai aug, tāpat kā pieprasījums pēc tiem. Iepazinām situāciju vēja enerģijas ražošanā, apmeklējot vēja ģeneratorus. Uzzinājām par maizes ceptuves „Komarovo” darbību un piedāvājuma klāstu, saimnieku nākotnes iecerēm. Iepazinām Naroča ezera sanatorijas un Naroč pilsētas tūrisma piedāvājumu. Apmeklējām Igora Hvaščevska fermera saimniecību, kur tiek izmantotas videi draudzīgas tehnoloģijas upeņu audzēšanā. Uzzinājām par Oginsku muižas kompleksa un parka vēsturi un piedāvājumu tūristiem. Kā arī viesojāmies ģimenes uzņēmumā, kur vecās fermas ēkās izveidotā galdniecībā ne tikai rada jaunus koka izstrādājumus, bet arī restaurē vecos koka logus un durvis. Visa brauciena ietvaros izjutām lielu patriotismu un vēlmi dzīvot un strādāt savā zemē, neskatoties uz dažādiem šķēršļiem gan uzņēmējdarbības attīstīšanai, gan produkcijas noieta tirgus meklēšanai. Aprīļa mēneša aktivitātes noslēdzas 26.-27.aprīlī ar gaļas un piena ražotāju un pārstrādātāju mācību braucienu uz Igauniju, kura ietvaros tiek uzzināts gan par kazu audzēšanu un kazu piena pārstrādi, gan sieru ražošanu, liellopu audzēšanu un gaļas pārstrādi. 

Aktivitātes tiek organizētas INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. Est-Lat14 “COOP Local” (“Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā”) ietvaros.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Dalīties:
2. maijs, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen