17.01.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotā  sēde 

24.01.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Lielajā Talkā top tīrāka vide Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

28.aprīlī, kad visa Latvija vienojās kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs, arī Apes novadā rosījās Lielās Talkas dalībnieki.

Apes pilsētā iedzīvotāji sakopa centra teritoriju – tika attīrīts dzelzceļa posms no Skolas ielas uz Igaunijas pusi, novākti nokaltušie zari, savākti atkritumi, kā arī tika sakopta apkārtne pie Apes tautas nama, Ganību ielā un Avotu ielā.

 

Gaujienas pagastā tika ierīkoti pakāpieni, lai piekļūtu pie Cēverkalna avota, Muzeja “Anniņas” apkārtnē tika atjaunoti skatītājiem estrādes soli, estrādes nogāzē sastādīti košumkrūmi, novākti bīstamie koki un zari, attīrīti avoti un strautiņi, kā arī apkārtnes sakopšanas darbi tika veikti Gaujienas kapsētas, lieguma “Gaujienas priedes” un skolas stadiona teritorijā.

 

Trapenes pagastā uzsvars tika likts uz Absolventu birzes sakopšanu. Tika sagrābtas pērnā gada lapas, savākti zari un pudeles, uzposta puķu dobe un parka teritorijā iestādīti pieci pīlādži. Tika savākti citu izmestie atkritumi. Pie Trapenes sākumskolas rosījās ģimenes, jo bija jānojauc nojume un jāuzpoš skolas apkārtne.

 

Virešu pagastā iedzīvotāji sakopa Vidagas estrādi, vāca vecos zarus, atkritumus un sakopa apkārtni.

Sakām lielu paldies visiem iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam, lai kopīgiem spēkiem padarītu tīrāku un skaistāku vietu, kurā dzīvojam un strādājam.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka Apes novada pašvaldība, domājot par videi un sabiedrībai draudzīgu risinājumu, ir izveidojusi zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu, kas ir pieejams ikvienam novada iedzīvotājam, lai bez maksas nodotu zaļos un dārza atkritumus, kas rodas dārzu un parku kopšanas rezultātā.  Kompostēšanas laukumā netiks pieņemti citi bioloģiskie atkritumi, piemēram, pārtikas atlikumi. Par iespēju izmantot pakalpojumu lūdzam zvanīt pa tālruni 29360499.

 

Ilze Ērmane
Sabiedrisko attiecību vadītāja

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
2. maijs, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs