Saistītie raksti

Projekta “PROTI un DARI!” īstenotās un piedāvātās aktivitātes

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Projekta ietvaros laika periodā no 30.12.2017. – 28.02.2018. Apes novada jauniete uzņēmumā SIA “EDEIRA” struktūrvienības filiālē Valmierā, 2 (divu) mēnešu laikā apguva apmācību programmas piedāvātos – Manikīra un pedikīra kursus, iegūstot Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes “Profesionālā Skaistuma skola” sertifikātu “Nagu kopšanas pakalpojumi”.

Pateicoties projekta iespējām jauniete sadarbojoties ar projekta programmas vadītāju un sava pagasta sociālo darbinieku, kas projektā iesaistās kā mentors, kopīgi plānojot aktivitātes, ieguva zināšanas – par pašnodarbinātības iespējām, par NVA piedāvātiem pakalpojumiem, apmeklējot uzņēmumu, kurā uzņēmuma īpašniece dalījās un stāstīja par savu pieredzi uzsākot uzņēmējdarbību, par pozitīvo pieredzi būt pašam kā darba devējam, nevis darba ņēmējam, par grāmatvedības kārtošanu, gan par projektu iespējām finansējuma piesaistei uzsākot uzņēmējdarbību.

Mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas ietvaros mērķa grupas jaunietim atbalsts tiek sniegts dažādās jomās:  

  • Nodarbinātības prasmju attīstīšana un veicināšana;
  • Mūžizglītības prasmju attīstība un veicināšana;
  • Socializācijas un iekļaušanās prasmju attīstība un veicināšana;
  • Personības un dzīvesprasmju attīstība un veicināšana.

 

Projekta “PROTI un DARI!” piedāvātās aktivitātes

No 2016.gada jūlija Apes novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”, kura ietvaros jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem ir iespēja attīstīt savas prasmes, apgūt kādu arodu, iesaistīties dažādās aktivitātēs.

Projekta stratēģiskais partneris: Apes novada dome

Projekta kopējās izmaksas: 23 463.00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 07.jūlija līdz 2018.gada 31.oktobrim

Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA, vai ir reģistrēti NVA vismaz četrus mēnešus un pēdējo četru mēnešu laikā nav iesaistījušies NVA piedāvātajos pakalpojumos.

Projekta ietvaros: Veiksim Tavu profilēšanu (novērtēšanu) un uzzināsim kādas ir Tavas prasmes, intereses un iegūtā izglītību, kā arī noteiksim Tavus attīstības virzienus!

Mērķa grupas jaunietim piedāvātais atbalsts līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā.

Aicinām jauniešus izmantot iespēju attīstīt savas prasmes, apgūt kādu arodu un vērtīgi pavadīt savu laiku. Pieteikties projektam iespējams, zvanot – Maijai Kārkliņai tālr. 27809177 vai projekta vadītājai Indrai Levanei tālr. 29406867 vai rakstiet maija.karklina@ape.lv vai indra.levane@ape.lv vai nāciet uz Apes novada Sociālo dienestu, Tirgus iela 5, Apē vai Apes novada pagastos pie sociālā darba speciālistiem – Gaujienā „Nolejas”; Trapenē „Pagastnams”; Virešos „Vecvireši”, Vidagā „Cīrulīši”.

 

Vairāk informācijas par projektu

 

 

Dalīties:
16. maijs, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs