17.01.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotā  sēde 

24.01.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Skaidrojumi par iedzīvotājiem aktuālajiem jautājumiem nodokļu reformas ietvaros

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Algas nodokļa grāmatiņa – iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus

 

Ir pagājuši jau gandrīz četri gadi, kopš ieviestas digitalizētas algas nodokļa grāmatiņas, proti, tagad tās pieejamas tikai elektroniskā formā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Daļa iedzīvotāju aktīvi izmanto iespēju visu pašam kontrolēt un elektroniski mainīt, savukārt citi ir piemirsuši par šādas grāmatiņas esamību. Tomēr jāatceras: ja vēlies savlaicīgi – katru mēnesi – saņemt visus nodokļu atvieglojumus, kas pienākas, ir nepieciešams regulāri aktualizēt informāciju savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā. Pamatojoties uz tajā esošo informāciju, darba devējs, aprēķinot algu, piemēro gan neapliekamo minimumu, gan atvieglojumus.

Ja nebūs iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēros IIN 23% likmi

Ar šo gadu ir ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme, un tādējādi ieņēmumiem līdz 1667 eiro mēnesī jeb 20 004 eiro gadā tiek piemērota zemākā IIN likme – 20%. Tomēr to piemēro tikai tiem strādājošajiem, kuri algas nodokļa grāmatiņā norādījuši savu darba devēju kā galveno ienākumu gūšanas vietu (iesnieguši galvenajā ienākumu gūšanas vietā). Tas pats attiecas arī uz vairākās darbavietās strādājošajiem: lai tiktu piemērota samazinātā 20% likme, pamata darbavieta algas nodokļa grāmatiņā ir jāatzīmē kā galvenā ienākumu gūšanas vieta. Savukārt, ja grāmatiņa nebūs iesniegta darba devējam (EDS nebūs veikts atbilstošs ieraksts), visai algai piemēros IIN 23% likmi, arī tad, ja ienākumi nepārsniegs 1667 eiro. Pārmaksātos nodokļus gan būs iespējams atgūt vēlāk, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Līdzīgi kā progresīvās IIN likmes gadījumā, arī piemērojot VID prognozēto neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus, darba devējs ņem vērā, vai cilvēks šo darbavietu algas nodokļa grāmatiņā atzīmējis kā galveno ienākumu gūšanas vietu. Ja darbavieta algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta, ienākumiem tiek piemērots VID prognozētais neapliekamais minimums, kā arī nodokļa atvieglojumi. Tas nozīmē, ka atalgojums, ko saņemsiet, būs lielāks. Ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta darba devējam, pārmaksāto nodokli, kas veidojas no tā, ka gada laikā nav piemērots VID prognozētais neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi, iespējams atgūt, tikai iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Kontrolē informāciju, ko redz darba devējs

EDS ir personīgā nodokļu “internetbanka”, kurā katrs var sekot līdzi savam nodokļu maksātāja statusam un nomaksātajiem nodokļiem, kā arī pārraudzīt to informāciju, ko par viņu redz darba devējs. Piemēram, ja nevēlaties, lai darba devējs redz informāciju par bērniem, algas nodokļa grāmatiņā varat neuzrādīt bērnus kā apgādājamās personas. Līdzīgi var nenorādīt arī informāciju par papildu atvieglojumiem, t.sk. invaliditāti. Abos šajos gadījumos gan jāzina, ka, aprēķinot darba algu, netiks ņemti vērā atvieglojumi par bērniem vai papildu atvieglojumi. Tomēr šī nauda netiek zaudēta, jo to varēs atgūt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Tādējādi visus atvieglojumus, t.sk. arī pārmaksāto IIN, pilnā apmērā var saņemt nākamā gada pavasarī. Savukārt, ja vēlies, lai atvieglojumi par apgādībā esošām personām un papildu atvieglojumi (invaliditāte, represētā vai pretošanās kustības dalībnieka statuss) tiktu ņemti vērā, aprēķinot ikmēneša atalgojumu, tie ir jānorāda algas nodokļa grāmatiņā. Par turpmāko tad vairs nav jāuztraucas, jo darba devējs automātiski saņems informāciju par darbinieka algas nodokļa grāmatiņā veiktajām izmaiņām attiecībā uz viņam piemērojamiem atvieglojumiem.

 

 

Algas nodokļa grāmatiņā kā apgādājamie norādīti bērni

Ja algas nodokļu grāmatiņā kā apgādājamais norādīts bērns, svarīgi atcerēties, ka brīdī, kad viņš sasniedz 18 gadu vecumu, VID automātiski slēdz apgādības periodu. Tātad no tā brīža nodoklis tiek piemērots lielākai atalgojuma daļai. Ja bērns turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību un pats nav reģistrēts kā darba ņēmējs, tad viņš arī pēc 18 gadu sasniegšanas algas nodokļa grāmatiņā var būt reģistrēts kā apgādājamais. Tomēr apgādībā viņš var būt ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.

Līdz šim katram pašam vajadzēja iesniegt informāciju VID par to, ka apgādībā esošais bērns turpina iegūt izglītību, taču tagad vairākumā gadījumu VID šo informāciju saņem no izglītības iestādēm. Drošības labad tomēr mācību gada sākumā vajadzētu ieskatīties savā EDS kontā, lai pārliecinātos, ka jaunietis tiešām ir apgādājamo sarakstā un tādējādi atalgojumam tiek piemēroti atvieglojumi.

Ja esi mikrouzņēmuma darbinieks

Daži izņēmumi jāņem vērā mikrouzņēmumu darbiniekiem. Šādām personām nav tiesību iesniegt algas nodokļa grāmatiņu nevienā ienākuma gūšanas vietā, proti, nav tiesību kādu no ienākumu gūšanas vietām atzīmēt kā galveno. Arī gadījumā, ja esi mikrouzņēmuma darbinieks un paralēli strādā pie darba devēja, kas nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, algas nodokļa grāmatiņu nevar iesniegt nevienam darba devējam (ienākuma gūšanas vietā) līdz brīdim, kad ir zaudēts mikrouzņēmuma darbinieka statuss. Savukārt, ja tikai tagad uzsāc vai plāno uzsākt darba gaitas mikrouzņēmumā, VID algas nodokļa grāmatiņu automātiski izņem no darbavietas, kas līdz šim bijusi galvenā ienākumu gūšanas vieta, un slēdz iespēju grāmatiņu iesniegt citam darba devējam.

Tikai elektroniski

Algas nodokļa grāmatiņa kopš 2014. gada 1. jūnija ir pieejama tikai elektroniskā formā. Tā ir atrodama EDS https://eds.vid.gov.lv/ sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”. Jāņem vērā, ka algas nodokļa grāmatiņas, kas izsniegtas līdz 2014. gada 1. jūnijam, nav derīgas un nav vairs izmantojamas. Visiem iedzīvotājiem, kuriem līdz tam bija izsniegtas algas nodokļa grāmatiņas papīra formā, VID tās automātiski aizstāja ar elektronisko versiju.

Ja cilvēkam līdz šim nav bijusi algas nodokļa grāmatiņa, to iespējams saņemt EDS, nospiežot izvēlni “Saņemt algas nodokļa grāmatiņu”, un tā tiks piešķirta vienas darba dienas laikā. Tiklīdz grāmatiņa ir izveidota, persona pati tajā var veikt visas nepieciešamās izmaiņas un ierakstus, piemēram, par apgādībā esošām personām u.c.


 

 

Jauna nodokļu maksāšanas kārtība saimnieciskās darbības veicējiem

Samazināts IIN

Ja esi saimnieciskās darbības veicējs, proti, pašnodarbinātā persona, zemnieku saimniecības īpašnieks vai individuālais komersants, tad virkne nodokļu izmaiņu pozitīvi skar arī Tevi. Pirmkārt, tiek samazināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no 23% uz 20%, ar nosacījumu, ka Tavi ienākumi nepārsniedz 20 004 eiro gadā. Par to ienākumu daļu, kas būs no 20 004 līdz 55 000 eiro, tiks piemēroti 23% (līdzšinējā IIN likme), savukārt ienākumiem virs 55 000 eiro IIN likme būs 31,4%. Ieviešot progresivitāti ienākuma nodokļa piemērošanā, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju saņems vairāk ienākumos, savukārt turīgākie maksās vairāk nodokļos.

Saimnieciskās darbības izdevumos varēs norakstīt 80%

Šī norma ir jaunums, tāpēc daudziem tā ir neskaidra. Proti, tā paredz, ka izdevumos varam iekļaut ne vairāk kā 80% no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem un par atlikušo starpību ir jāsamaksā IIN. 

Tomēr ir arī izdevumi, kas ir pilnā apmērā iekļaujami saimnieciskās darbības izdevumos:

  • darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tai skaitā solidaritātes nodoklis;
  • nekustamā īpašuma nodoklis;
  • pamatlīdzekļu nolietojums;
  • kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.

Tāpat izdevumu ierobežojumu nepiemēro:

  • par pirmajiem diviem saimnieciskās darbības gadiem;
  • par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

Ir palielināta arī pamatlīdzekļa vērtība, no kuras aprēķina nolietojumu, – līdzšinējo 427 eiro vietā no 2018. gada nolietojums būs jāaprēķina pamatlīdzeklim, kura iegādes vērtība ir lielāka par 1000 eiro.

Jārūpējas par savām sociālajām garantijām un pensiju

Kā līdz šim, pašnodarbinātajām personām, kuru ienākumi ir virs 430 eiro, būs jāveic Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) no ienākumiem, kas nav mazāki par minimālo algu (430 eiro). Vēršam uzmanību, ka minimālā alga 2018. gadā ir palielināta līdz 430 eiro līdzšinējo 380 eiro vietā. Tas nozīmē, ka VSAOI jāmaksā no 430 eiro vai brīvi izvēlētas summas, kas var būt arī lielāka par minimālo algu.

Iepriekš saimnieciskās darbības veicēji neveica maksājumus pensiju fondā, tādejādi paliekot sociāli neaizsargāti vecumdienās. Lai risinātu šo problēmu, jaunā reforma paredz, ka, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, pašnodarbinātajām personām ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 5% apmērā. Pievienojam tabulu, kurā redzama maksāšanas kārtība.

Īpaša kārtība lauksaimniekiem

Lauksaimniekiem no lauksaimnieciskās ražošanas ienākumiem būs jāaprēķina un jāveic sociālās iemaksas 5% apmērā pensiju apdrošināšanai tikai vienu reizi par gadu līdz nākamā gada 15. aprīlim.

Ja ienākumi no saimnieciskās darbības gadā ir mazāki par 50 eiro Ja ienākumi no saimnieciskās darbības mēnesī ir mazāki par 430 eiro Ja ienākumi no saimnieciskās darbības mēnesī ir 430 eiro un vairāk
Neveic obligātās iemaksas.

Neveic iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no faktiskajiem ienākumiem, taču 5% nepiemēro pirmajiem 50 eiro no gada sākuma. Veic obligātās iemaksas no vismaz 430 eiro 32,15% apmērā.

Veic iemaksas pensiju apdrošināšanai. 5% no starpības starp faktiskajiem ienākumiem un ienākumiem, no kuriem veiktas iemaksas 32,15% apmērā.

Piemērs

Ja saimnieciskās darbības veicēja ienākumi mēnesī ir 100 eiro, tad obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai būs 5 eiro.
Obligātās iemaksas un iemaksas pensiju apdrošināšanai var neveikt, ja ienākumi, rēķinot no gada sākuma, ir mazāki par 50 eiro.

PVN slieksnis noteikts 40 000 eiro

Ja esi saimnieciskās darbības veicējs, kurš veic ar PVN apliekamus darījumus, esi vērīgs, jo izmaiņas, iespējams, skārušas arī Tevi. Proti, PVN maksātāju reģistrā Tev ir jāreģistrējas, ja ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vismaz 40 000 eiro.

Svarīgi ņemt vērā, ka atsevišķos Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajos gadījumos jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā arī pirms iepriekš minētās summas sasniegšanas. Ar to sīkāk var iepazīties VID interneta mājaslapā.

EDS – Tava nodokļu internetbanka

Atgādinām, ka savam nodokļa maksātāja statusam un nomaksātajiem nodokļiem ikviens var sekot līdzi elektroniskajā deklarēšanas sisēmā (EDS). Informāciju par savām VSAOI vari atrast, atverot EDS sākumlapu un kreisajā pusē noklikšķinot uz sadaļu “Pārskati”, tālāk jāmeklē sadaļa “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas”. Tāpat EDS sistēmā Tu kā saimnieciskās darbības veicējs redzēsi VID aprēķināto avansa maksājuma apjomu, ko, sākot ar 2018. gadu, VID aprēķina automātiski. Saimnieciskās darbības veicējam tikai jāpārliecinās par tajā norādītās informācijas patiesumu, un gadījumos, kad ienākumu apmērs mainīsies, saimnieciskās darbības veicējs tāpat kā līdz šim varēs iesniegt avansa maksājuma precizējumu.

 


 

Kā aprēķina nodokļus no Tavas algas?

2018.gadā Latvijā ieviesta ilgi gaidītā progresivitāte nodokļu politikā. Tas nozīmē, ka nodokļu apjoms tiek piemērots atbilstoši ienākumiem, proti, ievērojot principu, ka turīgākie maksā vairāk un mazo algu saņēmēji nodokļos maksā mazāk. Šāds princips pastāv daudzās attīstītajās valstīs, tomēr tas prasa sekot līdzi savām finansēm un iedziļināties nodokļu aprēķināšanas kārtībā. Tagad šīs prasmes jāapgūst arī Latvijas iedzīvotājiem.

Šajā rakstā skaidrosim, kā, piemērojot atvieglojumus un nomaksājot nodokļus, tiek aprēķināta darba ņēmēja alga. Pastāstīsim plašāk arī par VID prognozēto neapliekamo minimumu, jo tieši šī jauninājuma dēļ dažkārt var rasties pārpratumi.

Algai piemēro atvieglojumus un nodokļus

1.Sociālās iemaksas

Par savu sociālo un veselības apdrošināšanu maksājam no pirmā centa, ko nopelnām, tāpēc, aprēķinot algu, tai pilnā apmērā tiek piemērotas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI).

No 2018.gada 1.janvāra VSAOI kopējā likme ir 35,09 %. No šīs procentu likmes darba devējs maksā 24,09 %. To darbinieks savā algā gan neizjūt, jo darba līgumā norādīts algas apmērs, neiekļaujot darba devēja VSAOI daļu. Savukārt no darba līgumā noteiktās darba ņēmēja algas (bruto) tiek atrēķinātas VSAOI 11 %.

2. Atvieglojumi

Kad no algas atskaitītas VSAOI, piemēro atvieglojumus, proti, aprēķina ienākumu daļu, no kuras nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – IIN). Atvieglojumi ir:

1) prognozētais neapliekamais minimums – no 0 € līdz 200 € mēnesī (nepiemēro pensionāriem);

2) atvieglojumi par apgādībā esošām personām – 200 € par katru personu;

3) papildu atvieglojumi:

– 154 € mēnesī – personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa;

– 120 € mēnesī – personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa;

– 154 € mēnesī – personai, kurai noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.

3. Nodokļi

Pēc tam ar nodokli apliekamajam ienākumam piemēro IIN progresīvo likmi:

1) 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 € (ja darbavieta algas nodokļa grāmatiņā atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta);

2) 23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 €.

Kā aprēķina nodokļus no Tavas algas?
1. SOCIĀLĀS IEMAKSAS 2. ATVIEGLOJUMI 3. NODOKĻI
VSAOI

 

11 % maksā darba ņēmējs

 

Piemēro visai algai

Prognozētais neapliekamais minimums

 

0 € līdz 200 € mēnesī*

 

Atvieglojumi par apgādībā esošām personām

 

200 € par personu

Papildu atvieglojumi IIN progresīvā likme

20 % vai 23 %

 

Jāmaksā tikai par to ienākumu daļu, kurai nepiemēro atvieglojumus

         
VSAOI kopējā likme ir 35,09 %, no kuriem 24,09 % maksā darba devējs un 11 % – darba ņēmējs

 

200 € neapliekamo minimumu piemēro algām līdz 440 €

 

0 € neapliekamais minimums, ja alga ir 1000 € un vairāk

 

Algām starp 440 € un 1000 € neapliekamais minimums tiek noteikts pēc speciālas formulas

1 bērns – 200 €

 

2 bērni – 400 €

 

3 bērni – 600 €

 

154 € – personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa;

120 € – personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa;

154 € – personai, kurai noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

 

20 % – ienākumiem līdz 1667 € mēnesī;

23 % – ienākumu daļai, kas pārsniedz 1667 € mēnesī

 

*pensijām piemērojamais neapliekamais minimums ir 250 € mēnesī.

Nodokļu apjoms atkarīgs no ienākumiem un apgādājamo skaita

1.situācija
Algas nodokļa grāmatiņā darbavieta atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta
Alga 1200 € mēnesī

 

Neapliekamais minimums ir 0 €

11 % VSAOI – 132 € Bērnu nav

 

Atvieglojumi netiek piemēroti

IIN jāmaksā no 1068 € (t.i., 1200–132)

 

 

IIN 20 % ir 213,60 €

Pēc nodokļu nomaksas (uz rokas)

854,40 

 

2.situācija
Algas nodokļa grāmatiņā darbavieta atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta
Alga 1200 € mēnesī

 

Neapliekamais minimums 0 €

11 % VSAOI – 132 € 3 bērni

 

600 € atvieglojums

IIN jāmaksā no 468,00 €

(t.i., 1200–132–600) (jo par

3 bērniem ir atvieglojumi)

 

IIN 20 % ir 93,60 €

Pēc nodokļu nomaksas (uz rokas)

974,40

 

3.situācija
Algas nodokļa grāmatiņā darbavieta atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta
Alga 440 € (minimālā)

 

Neapliekamais minums 200 €

11 % VSAOI – 48,40 € 1 bērns

 

200 € atvieglojums

IIN nav jāmaksā

(t.i., 440–48,40–200–200)

Pēc nodokļu nomaksas (uz rokas)

391,60 

4.situācija
Algas nodokļa grāmatiņā darbavieta atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta
Alga 440 € (minimālā)

 

Neapliekamais minums 200 €

11 % VSAOI – 48,40 € Bērnu nav

 

Atvieglojumi netiek piemēroti

IIN jāmaksā no 191,60 € 

(t.i., 440–48,4–200)

 

IIN 20 % ir 38,32 €

Pēc nodokļu nomaksas (uz rokas)

353,28 

 

Kā redzams piemēros, atbilstoši piemērotajiem nodokļu atvieglojumiem atšķiras summa, kas nomaksāta nodokļos. Tātad, ja cilvēkam ir lieli ienākumi un nav apgādājamo personu, tā nav persona ar invaliditāti, politiski represēta persona vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, tad viņam nekādi atvieglojumi nepienākas, un šī persona nodokļos nomaksā lielāku summu nekā citi strādājošie. Nākamā grupa ir cilvēki ar vidējiem un lieliem ienākumiem, kuru apgādībā ir bērni. Viņiem nodokļos jāmaksā mazāk, jo par katru bērnu tiek piemēroti nodokļu atvieglojumi. Bet cilvēki ar zemiem ienākumiem nodokļos maksā vismazāk. Tādējādi nodokļu sistēmā tiek ievērots progresivitātes princips – turīgākie maksā vairāk, mazo algu saņēmēji – mazāk.

 

VID prognozētais nepaliekamais minimums

Nepaliekamais minimums ir ienākumu daļa, no kuras gada laikā netiek rēķināts IIN, proti, atalgojuma daļa, kas netiek aplikta ar nodokli. VID prognozētais neapliekamais minimums ir no 0 € līdz 200 €. Maksimālo neapliekamo minimumu 200 € piemēro ienākumiem līdz 440 € mēnesī, savukārt, ja ienākumi pārsniedz 1000 € mēnesī, neapliekamo minimumu nepiemēro vispār.

No 2018.gada VID divas reizes gadā pārrēķina katra cilvēka prognozēto neapliekamo minimumu. To ikviens var redzēt savā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) konta sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”.

Ja ienākumi ir mainīgi

Prognozējot neapliekamo minimumu, VID ņem vērā cilvēka iepriekšējā pusgadā gūtos ienākumus. Jāņem vērā, ka tā ir prognoze un atsevišķos gadījumos, piemēram, ja ienākumi ir strauji palielinājušies, var rasties situācija, ka VID prognozētais neapliekamais minimums ir noteikts lielāks. Tādā gadījumā nodokļos būs nomaksāts mazāk nekā to nosaka likums, jo nodoklis bija jāpiemēro lielākai ienākumu daļai. Tādējādi, gadam noslēdzoties, var nākties piemaksāt trūkstošo IIN.

Nodokļu starpību var kompensēt, iesniedzot čekus

Tomēr tas nenozīmē, ka uzreiz būs jāver vaļā maciņš. Vispirms pārbaudiet, vai esat iesniedzis dokumentus par visiem attaisnotajiem izdevumiem, proti, čekus par medicīnas, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem pienākas naudas atmaksa no valsts. Tādējādi šo summu, kuru nepieciešams piemaksāt nodokļos, var samazināt vai pat nosegt.

Sekojiet līdzi saviem ienākumiem EDS

Progresīvā nodokļu sistēma ir sarežģītāka, un cilvēkiem nepieciešams laiks, lai pie tās pierastu. Jāapzinās, ka svarīgi sekot līdzi saviem ienākumiem savā EDS kontā, jo īpaši, ja ienākumi ir mainīgi vai saņemat ienākumus no vairākiem avotiem, lai ieguvumi nepārvērstos liekās raizēs.

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
16. maijs, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs