17.01.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotā  sēde 

24.01.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Trapenē veikta “Vidus” dīķa  tīrīšana un slūžu atjaunošana

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome, lai saglabātu Bormaņmuižas parka ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību, īstenojusi LEADER programmas projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2204-000001 “Bormaņmuižas parka “Vidus” dīķa tīrīšana un slūžu atjaunošana Trapenē”.

Projekta ietvaros veikti dīķa tīrīšanas un labiekārtošanas darbi, līdz ar to  uzlabojot ne tikai parka kvalitāti, izmantojamību un ilglaicību, bet arī vienlaikus nodrošinot teritorijas un dabas tūrisma aktivitāšu attīstību.

 

 

Projektā attiecināmās izmaksas 17 138.66 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 15424.79 eiro.

Projekts realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros

 

 

 

 

 

Dalīties:
15. maijs, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs