19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Erasmus+ projekta “SEL” vizīte Gaujienas pamatskolā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Gaujienas pamatskola šajā mācību gadā aktīvi darbojas Erasmus+ stratēģisko skolu sadarbību projektā “Mēs dzīvojam kopā un mēs nevaram viens bez otra. Sociāli emocionālā mācīšanās (saīsinājumā angliski  – SEL)” 

No 17. – 22. jūnijam notika šī projekta vizīte Latvijā. Sadarbības partneri no Nīderlandes, Slovākijas, Turcijas, Apvienotas Karalistes, Portugāles un Itālijas nedēļas garumā viesojās gan Latvijas galvaspilsētā Rīgā, gan mūsu un kaimiņu novados, bet jo īpaši mūsu Gaujienā. 38 ciemiņi – gan skolēni, gan skolotāji pirmo reizi apmeklēja mūsu valsti, tāpēc ar īpaši lielu atbildību skolas kolektīvs gatavoja izzinošu un izglītojošu vizīti.

Mobilitātes galvenā tēma “Spēlēsim kopā. Svinēsim kopā” vijās cauri visām aktivitātēm.

Projekta dalībvalstu pārstāvji tika laipni uzņemti  mūsu skolā, viesi iepazinās ar skolu, daudzus pārsteidza tas, ka skolai pašai ir savs muzejs. Gaujienas skolēni dziedāja un dejoja un skaitīja dzeju, ko ciemiņi novērtēja ar lielu sajūsmu. Gaujiena tika iepazīta miksētās valstu grupās, veicot  foto orientēšanās uzdevumus info centra vadītājas S.Sproģes vadībā. Savukārt viesskolotāji izstaigāja Gaujienu gida J.Krišjāņa un mūsu skolēna Rinalda, kurš izrādījās lielisks tulks, vadībā. Vienā no kopīgi pavadītajiem vakariem folkloras deju kopas “Sudmaliņas” dejotāji mācīja jauniešiem mūsu tradicionālās saulgriežu dejas.

Atbilstoši projekta uzdevumiem, katra dalībvalsts prezentēja paveiktos darbus savās skolās. Viens no uzdevumiem bija prezentēt savas valsts vienu tradicionālo ēdienu, tādējādi papildinot projekta recepšu grāmatu, kurā pirmās receptes jau tika pievienotas Slovākijas vizītē. Mūsu ēdienu – auksto zupu – viesi arī gatavoja un pagaršoja. Vēl skolēni prezentēja savas valstis un beigās piedalījās viktorīnā par visām projekta valstīm. Viena no aizraujošākajām aktivitātēm bija SEL Vasaras Olimpiskās Spēles. Spēles iesākās ļoti nopietni – ar gājienu, olimpiskās uguns aizdegšanu, uzrunām, spēļu īpašo himnu, sportistu un tiesnešu zvērestu nolasīšanu un tad jau visas valstu komandas devās uz sporta laukumu, lai veiktu Alūksnes Zemessardzes 31.kājnieku bataljona komandas sagatavotos dažādos uzdevumus. Spēles ritēja draudzīgā gaisotnē un finālā uzvarēja Slovākijas komanda, 2.vieta – Turcijas komandai, 3.vieta  –  Latvijai. Pēc apbalvošanas ceremonijas skolas direktore I.Zariņa lāpu ar uguni nodeva Apvienotās Karalistes koordinatorei L.Bantingai, jo nākošās projekta SEL Olimpiskās spēles notiks šajā valstī.

Skolā tika organizētas radošās darbnīcas, kurās jaunas prasmes apguva ciemiņi. Ikvienam bija iespēja pagatavot savu īpašo projekta lidmašīnīti, apgleznot ģipša atlējumu, sapīt latvju zīmi – saulīti, iemācīties vēl kādu jaunu latviešu tautas deju un rotaļu.  Vienā no pēcpusdienām darbošanās notika “Anniņu” estrādes teritorijā, un skolēnu uzdevums bija apmeklēt 6 stacijas un veikt vadītāju norādītos uzdevumus, kas bija gan “Anniņu” muzeja apmeklējums, gan brauciens ar laivu pa Anniņdīķi, gan projekta dalībvalstu karogu pužļu salikšana, gan zīmēšana, gan prāta spēles.

Lai gūtu plašāku priekšstatu par mūsu valsts vēsturi, starptautiskā projekta dalībnieki tika vesti uz Ates brīvdabas muzeju, kur bērni patiesi aktīvi izmēģināja seno latviešu dažādos darba rīkus un ierīces, un noslēgumā ar gardu muti notiesāja pašu ceptu maizīti. Viesiem arī patika izklaidējošā ekskursija uz  zemnieku saimniecību “Ezerlejas”.

Skolotāji piedalījās projekta norises izvērtēšanas un turpmāko darbu plānošanas sanāksmēs. Tika daudz diskutēts par projekta gala rezultātu apkopošanu un to turpmāko izplatīšanu.

Nedēļa bija notikumiem un savstarpējiem iespaidiem ļoti bagāta. Atvadu vakarā viesi pina puķu vainagus, piedalījās pasākumā “Izgaismo Latviju”, kurā  visi dalībnieki simboliski sastājās ap aizdegto ugunskuru, klausījās mūsu spēka dziesmas un himnu. Visi projekta dalībnieki bija pozitīvi, ieinteresēti, kā arī ļoti pateicīgi par redzēto un piedzīvoto Latvijā.

PALDIES par vizītes organizēšanu un realizēšanu visiem, visiem iesaistītajiem Gaujienas skolas skolotājiem, darbiniekiem un skolēniem, mūsu palīgiem L.Kapačai, Dž.Fišeram, S.Sproģei, K.Bernartei, R.Kalniņam, J.Krišjānim, I.Riepniecei.

 Nenovērtējams  PALDIES visām skolēnu ģimenēm, kas sagaidīja, uzņēma, izglītoja, ēdināja, guldināja, tīrīja, aprūpēja un izklaidēja ārzemju skolēnus! Paldies par sapratni un paveikto Graudiņu, Pakalnu, Kalniņu, Elmaņu, Lārmaņu, Pāsu, Lūšu, Andersonu, Korobovu, Celenbergu, Alliku, Auziņu, Ķelpu, B.Berovskas, I.Keišas, I.Dāves, D.Ginteres ģimenēm!

Paldies visiem par kopīgi radīto labo iespaidu par mūsu pagastu, novadu un valsti!

Projekta foto karuselis šeit.

Gunita Ķelpa
Projekta koordinatore 
Dalīties:
26. jūnijs, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen