23.05. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas sēde

30.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Aktualitātes no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Zinību svētki mūsu skolā

31.maijs – pēdējā skolas diena, kas šogad atnāk ar jau uzziedējušām pīpenēm un izsmaržotu ceriņu sapni. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā šī diena sākās ar  klases stundu pie audzinātājiem, kur skolēni svinīgos apstākļos saņēma liecības – sava darba rezumējumu – un novēlējumus vasaras atpūtai. Pēc tam skolas zālē pulcējās skolēni, vecāki un skolotāji. Pasākumu atklāja mācību pārzine Līga Bukovska, uzsverot savā svētku runā vārdus – „varu”, „daru”, jo tas ir pamatā visiem sasniegumiem. Klātesošie dzirdēja izvērstu darba rezumējumu par skolēnu sasniegto dažādās olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un  citās ārpusstundu aktivitātēs, kā, piemēram, ZZ čempionātā, kur tikko aizvadītajās sacensībās 8.-9.kl. komanda ieguva SEB bankas balvu. Labus vārdus skolas saimei teica direktore Ieva Zariņa, salīdzinot skolas saimi ar lielu mozaīku, kur katrs atsevišķs cilvēks veido savu krāsaino gabaliņu, lai iekļautos kopējā rakstā. Kā pirmie pasākumā tika sveikti skolotāji, jo katra skolēna sasnieguma pamatā ir skolotāja un skolēna kopīgais darbs. Tad tika aicināti balvas saņemt skolēni, kas mācību gadu beiguši ar labām un teicamām sekmēm, guvuši uzvaras mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos Apes un Alūksnes novadā. Skolēni saņēma gan skolas balvas, gan Apes novada domes naudas balvu, šo skolēnu vecāki saņēma ziedus no skolas vadības. Tādu skolēnu, kas saņēma balvu par īpašiem sasniegumiem, ir mums daudz. Atzinības rakstus saņēma arī skolēni, kas kāpinājuši savu izaugsmi skolas iekšējā konkursā „Sacenties pats ar sevi!” Šis konkurss mums notiek jau otro gadu un ir labs motivētājspēks bērna personības izaugsmei. Balvas saņēma arī labākie klašu kolektīvi un individuāli skolēni, kas visu gadu iesaistījās konkursā „Par tīru un zaļu Latviju”, čakli vācot makulatūru, PET pudeles un izlietotās baterijas. Mācību gada noslēgumā aizvadītajā Sporta dienā dažādās aktivitātēs skolēni varēja pierādīt savu prasmi, izveicību un komandas darbu, par ko saņēma novērtējumu un balvas no sporta skolotāja Jura Ozoliņa. Visbeidzot skolotāji pasniedza gaismas pūcītes – gudrības simbolu – skolēniem, kuri izpelnījušies konkrētā skolotāja uzmanību ar savu darbu, attieksmi, radošo darbību. Pasākumu kuplināja skolas dramatiskā pulciņa priekšnesumi ar tematisku priekšnesumu par mūsdienu skolēna iejušanos pasaulē, kur vēl sastopami pasaku tēli. Pasākuma noslēgumā klātesošie noskatījās prezentāciju par aizvadīto mācību gadu, kur katrs varēja sevi redzēt gan svētkos, gan ikdienas darbā. Skolēnu pašpārvalde teica atzinīgus paldies vārdus skolas direktorei par ieguldīto darbu un pasniedza ziedus.

Foto no svētkiem šeit

Mācību gads ir beidzies, lai mums visiem saulaina vasara! Uz tikšanos septembrī!

Ilze Zilbere
Skolotāja 

 


ZZ čempionāts

 

25.maijā mūsu skolas 8.un 9.klases skolēni kopā ar audzinātājām piedalījās vienā no skolēnu gaidītākajiem pasākumiem – ZZ čempionātā  Ropažu novada sporta kompleksā “333”.

Skolēni, lai iekļūtu čempionāta finālā, vispirms startēja digitālajā pusfinālā, kas ilga mēnesi. Tā laikā vajadzēja veikt dažādus uzdevumus interneta vidē, kā arī – izpildīt fiziskos vingrinājumus, kurus paši audzēkņi filmēja un sūtīja čempionāta rīkotājiem. Kopā tika veikti visdažādākie uzdevumi.

No 7.-9.klašu  grupas čempionāta finālā iekļuva 180 klases. Pasākums bija ļoti interesants un labi pārdomāts. Dalībniekiem vajadzēja veikt 8 dažādus uzdevumus. Mēs bijām paši labākie aktivitātē „Sasmeltā Niagāra”, ļoti labs rezultāts arī airēšanas sacensībās ar lielo SUPu. Vēl bija orientēšanās sacensības, kur kontrolpunktos bija jāatbild uz jautājumiem par Latviju.  Vienā no “disciplīnām”, ko sauca par „Kājkartingu”, dalīniekiem maiņās vajadzēja skriet uz celiņa 20 sekundes  un iegūtā enerģija virzīja uz priekšu kartu. Daudziem liels izaicinājums bija pārvarēt klinšu kāpšanas sienu, noķert bumbas ar segām „Bumbu dromā”, noturēt līdzsvarā emodžijus.

Mūsu  komanda čempionātā ieguva 27.vietu un īpašo SEB bankas balvu.

Paši skolēni atzīst, ka viņu lielākais ieguvums ir tas, ka čempionāta laikā kļuvuši saliedētāki un kopā piedzīvojuši daudz jauku un jautru brīžu.

Foto mirkļi no čempionāta

Skolēnus atbalstīja un līdzi juta audzinātājas L.Bukovska un G.Ķelpa

 


2. Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā piemiņas karoga pasākums Rūjienā

Katru gadu aprīļa mēnesī vērtē 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga glabātāju 10 Ziemeļvidzemes skolu ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā. Vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir 7 cilvēki- komisijas priekšsēdētājs, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa, ģenerālis Raimonds Graube un pārējie komisijas locekļi šogad īpaši atzinīgi novērtēja skolēnu vispusīgo darbošanos patriotiskajos pasākumos Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā. Vizītes laikā prezentāciju vadīja 8.klases skolēni Ance Pakalne un Austris Kalniņš, kuri pārstāvēja skolēnu pašpārvaldi. Skolēniem bija jāatbild arī uz komisijas locekļu dažādajiem jautājumiem.

 Šogad 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karogs glabājās Rūjienas vidusskolā, tāpēc 17.maijā mūsu skolas delegācija devās uz Rūjienu, lai piedalītos karoga maiņas svinīgajā pasākumā. Gaujienas pamatskolas delegāciju direktores vadībā pārstāvēja Daniels Auziņš, Ginters Ķelps, Jēkabs Kalniņš, Sandis Aleksejevs, Jūlija Katrīna Celenberga, Žanete Jāņkalne, Megija Lukjanoviča un Bella Agnija Vāciete.

 Pasākumā tika godināti vizuālās mākslas konkursa „Mana Latvija laiku lokos” darbu autori. Arī mūsu skolas skolniece Beate Ketija Pilmane saņēma pateicības rakstu.

 Gaujieniešu sportistu komanda no 10 vidusskolām un ģimnāzijām ieguva 2. vietu ugunsdzēsēju un jaunsargu sacensībās „Caur uguni un ūdeni”, 1. vietu ieguva Valmieras Valsts ģimnāzija.

 Svētku gājiens ar skolu karogiem noslēdzās pie Tālavas Taurētāja pieminekļa, kas veltīts Latvijas neatkarībai. Pasākums turpinājās Rūjienas kultūras namā ar plašu koncertu un Rūjienas vidusskolas skolēnu un skolotāju uzvedumu „No zobena saule lēca”.

 Šogad 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karogu glabāšanā uz vienu gadu saņēma Mazsalacas vidusskola, bet nākošajā gadā karogs ceļos uz Stalbes vidusskolu.

Karoga maiņas ceremonijā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola saņēma Atzinības rakstu un pārsteiguma balvu par aktīvu starpvalstu sadarbību skolnieku apmaiņas programmās. Viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots par mūsu skolu teica: „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”.

 Paldies skolēnu komandai par disciplinētību, cīņas sparu, atbildību ar kādu veicāt visus pienākumus pasākuma laikā. Ticu, ka jūs augat par patiesiem savas valsts patriotiem. Es lepojos ar jums!

Foto

Ieva Zariņa
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore 

 


Zied mātes sirds

Maijs ir laiks, kad saulei uzsmaida pirmais pienenes zieds, kad pavasaris noskūpsta visu, kas grib plaukt un ziedēt. Saules siltums un gaišums ir tikai vienā dārgakmenī, un tā ir mātes sirds. Kā pavasaris priecājas par visa dzīvā atmodu, tā mēs esam laimīgi, ka varam teikt visskaistākos vārdus – māmiņ, tu esi man viena, tikai viena…

11.maija pēcpusdiena Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā atnāca Mātes dienas noskaņās. Skolas zālē pulcējās visa skolas saime, vecāki, vecvecāki, lai kopā apliecinātu savu prieku par ģimenes sajūtu, ko veido bērns un vecāki. Koncertā „Pilna saules dvēselīte” skanēja dziesmas 1.-4.klašu un 5.-9.klašu kora izpildījumā, klausītājus priecēja arī mazo klašu ansamblis. Ar savām dziesmām klausītājus priecēja mazo vokālistu konkursa „Putniņi” laureāti Nadīna Mieze, Marta Kalniņa, Egija Auziņa. Klātesošie varēja dzirdēt arī skaistus dzejas priekšnesumus, ko sniedza skatuves runas konkursa dalībnieki, kas veiksmīgi šogad pārstāvēja skolu Apes- Alūksnes novadā – Kerija Katrīna Bērziņa, Miks Andersons, Rauls Pakalns, Alise Lūse, Niks Judenkovs, Ance Pakalne. Priekšnesumus kuplināja tautas nama deju kolektīvs „Kastanītis” ar skaistām dejām.

Koncerta noslēgumā sirsnīgus apsveikuma vārdus visām mammām svētkos vēlēja skolas direktore Ieva Zariņa, bērni apsveica māmiņas ar pašu gādātām dāvaniņām, apsveikumiem un mīļu apskāvienu, kas izraisīja patiesi siltas emocijas klātesošo sirdīs.

Lai mīlestībā un sirsnībā zied mūsu māmiņu dvēseles, sniegdamas siltumu visdārgākajam cilvēkam – savam bērnam!

FOTO

Skolotāja Ilze Zilbere

 

 

 

 


9.maijs – Eiropas diena

Katru gadu 9. maijā tiek svinēta Eiropas diena, un šis gads ir Eiropas kultūras mantojuma gads, tādēļ „Eiropas Savienības māja” rīkoja Atvērto durvju dienu un finansiāli atbalstīja ekskursiju, kurā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 7.,8.klašu skolēni varēja apmeklēt Valkas novada domi, Ērģemes pilsdrupas, koncertzāli “Cēsis” un Cēsu pils kompleksu.

Pirmā vieta, kuru varējām apmeklēt, bija Valkas novada dome. Tur mēs satikāmies ar Guntu Smani un Viesturu Zariņu, kurš pastāstīja par Valku un Eiropas realizētajiem projektiem Valkas novadā. Uzzinājām par Valkas un Valgas sadarbību, iespējām mācīties Valkas ģimnāzijā un Valgas koledžā. Valkas novada dome mums uzdāvināja spēli „Līdzsvara tornis” jeb Jenga, kuru ražo Valkā, tā būs interesants papildinājums skolas rotaļu istabai.

Pēc stāstījuma skolēni uzdeva jautājumus, pēc atbilžu saņemšanas mēs Guntas pavadībā braucām uz Ērģemes pilsdrupām. Arī tur Eiropa ir palīdzējusi ar ERAF līdzfinansētu projektu Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa restaurācijai. Kad pabeidzām pilsdrupu aplūkošanu, braucām uz Cēsīm. Cēsīs mēs varējām iet uz koncertzāli “Cēsis”. Tur  aplūkojām kinozāli, Lielo zāli un koncertzāles pagrabu. Uz lielās koncertzāles skatuves nodziedājām dziesmu, uzzinājām, ka krēsli zālē pārvilkti ar bizoņu ādu, aplūkojām moderno iekārtojumu, dažādas mūsdienīgas iekārtas.

Tad devāmies uz Cēsu pils kompleksu, kur, kāpjot pa šķietami bezgalīgām kāpnēm, tikām līdz viena no tās torņu augšai, lai izbaudītu skatu uz pils teritoriju, nokāpām arī līdz pils pagrabam zem zemes. Pēc pagraba apmeklēšanas varējām izbaudīt viduslaiku izklaides veidus – šūpoles, dambreti, virves mešanu uz tītara kakla, ķekatas un pat ieguvām iespēju uzvilkt bruņinieku smagās bruņas. Pils apskates noslēgumā pārbaudījām savas zināšanas par Hanzas savienības pilsētām, veiksmīgākie saņēma balvas.

Skolēniem, protams, atsauksmes bija labas par šo braucienu, jo bija interesanti apmeklēt Valku un Cēsis gidu pavadībā, uzzināt daudz jauna un interesanta. 

Foto

Rinalds Kigitovičs
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 7.klases skolēns

 

 Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā „Ziemeļu stīga”

8.maijā Valkas stadionā norisinājās starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā „Ziemeļu stīga”. Sacensību mērķis ir popularizēt vieglatlētiku mācību iestādēs, sekmēt talantīgāko audzēkņu izaugsmi, noskaidrot labākās starpnovadu skolas, kā arī veidot jaunas saiknes ar kaimiņu novadiem.

 Sacensības organizē Valkas novada BJSS, Rūjienas novada SS, Smiltenes BJSS un Apes novads.

Sacensības piedalās vispārizglītojošo skolu skolēni no Valkas, Smiltenes, Apes, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadiem, kā arī Murjāņu Sporta ģimnāzijas un citu sporta centru audzēkņi, kuri aizgājuši mācīties no novadu skolām.

Arī mūsu skolas skolēni piedalījās šajās sacensībās, skrienot dažādas distances.

Labākie starti:
Ginteram Ķelpam  – 1.vieta 100m un 200m skrējienos un Danielam Auziņam  – 2.vieta 100m un 200m skrējienos;
Austris Kalniņš – 4.vieta 800m skrējienā;
Uvis Sroģis – 6.vieta 800m skrējienā;
Jūlija Katrīna Celenberga  – 6.vieta 800m skrējienā;
Džeims Bukoveckis – 6.vieta 200m skrējienā.

Sacensībās startēja arī Megija Lukjanoviča, Jēkabs Kalniņš, Sandis Aleksejevs.

Paldies sporta skolotājam Jurim Ozoliņam, Gintera un Daniela trenerim Guntaram Marksam par sportistu trenēšanu! Paldies Gaujienas sporta organizatoram Raivim Kalniņam par atbalstu, un šoferītim Mārim Bernartam!

 

 


 

Piedalās SIA ZAAO noslēguma pasākumā “Daibē”

10.maijā mūsu skolēni  Marta un Austris Kalniņi kopā ar skolas saimnieku Andreju Puļļu piedalījās SIA ZAAO noslēguma pasākumā Daibē “100 darbi Latvijai”. Šogad mūsu skola ieguva 3.vietu makulatūras un Pet  pudeļu vākšanas akcijā.

Priecājamies, ka skola saņēma 170 EUR ekskursijas organizēšanai un FREKO dāvanu kartes.

Marta un Austris bija paši aktīvākie un čaklākie, un pasākumā viņi saņēma īpašas balvas.

Paldies visiem čaklajiem makulatūras un Pet pudeļu vācējiem, garderobistei Inārai Kurlovičai par lielo palīdzību mums!

 

Dalīties:
4. jūnijs, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs