12.jūlijā plkst.14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

19.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

26.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes novada pašvaldība aicina pieteikties uz jurista amatu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Darba devējs – Apes novada dome, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000035872, juridiskā adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

Amatsjurists

Galvenie darba pienākumi:

– veikt pašvaldības darba tiesisko vērtējumu;
– sniegt ieteikumus pašvaldības darba sakārtošanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
– izskatīt/izstrādāt pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamos ārējos normatīvos aktus – saistošos noteikumus un tajos nepieciešamos grozījumus;
– izskatīt/izstrādāt domes lēmumu, pašvaldības  nolikumu, instrukciju, rīkojumu, līgumu un citu dokumentu projektus;
– piedalīties pašvaldības domes komiteju, domes sēdēs un komisiju sēdēs;
– pārbaudīt dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
– sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem juridiskos jautājumos;
– pārstāvēt pašvaldību tiesās un citās valsts un pašvaldību institūcijās.

Prasības kandidātiem:

– augstākā izglītība tiesību zinātnēs (vismaz bakalaura grāds ar jurista kvalifikāciju)
– vēlama iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā;
– izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
– normatīvo aktu pārzināšana, teicama Administratīvā procesa likuma un Civilprocesa likuma pārzināšana; Publisko iepirkumu likuma un citu ar iepirkumu organizēšanu saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
– spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
– spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
– labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
– teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
– iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.

Darba laiks:
Normālais darba laiks (8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā)

Darbavieta:
Apes novada dome, Apē, Stacijas ielā 2

Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: administracija@ape.lv ar norādi „Jurists” vai iesniegt personīgi Apes novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas iela 2, Apē, Apes novadā) līdz 2018. gada 15.jūlijam (ieskaitot).

Tālrunis uzziņām 64307217.

Uz pārrunām tiks uzaicināti 2. kārtas pretendenti.

 

 

 

 

Dalīties:
18. jūnijs, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs