23.05. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas sēde

30.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Bezmaksas nometne  bērniem ar īpašām vajadzībām 2018.gada vasarā Aglonā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Viena no Latvijas bērnu fonda nozīmīgākajām ikgadējām aktivitātēm ir bezmaksas vasaras nometnes gan  bērniem ar īpašajām vajadzībām,  bērniem no daudzbērnu maznodrošinātajām, trūcīgām, audžu un aizbildņu ģimenēm no visdažādākajiem Latvijas novadiem un pilsētām.

 Nometņu mērķi ir uzlabot bērnu pašsajūtu, emocionālo stāvokli, pašapziņu. Tādējādi arī nometņu programmas tiek veidotas, lai nodrošinātu to dalībniekiem saturisku izklaidi, organizēt bērnus laiku tā, lai tie spētu atpūsties, brīvi un nepiespiesti justies, vienlaikus gūstot praktiskas, dzīvē noderīgas zināšanas un iemaņas. Nometnēs piedalās bērni ar dažādiem attīstības, spēju un uztveres līmeņiem, tādēļ nometņu vadītāji, gatavojot nometņu programmas, plāno, lai tajās atbilstoši savam spēju līmenim varētu piedalīties katrs dalībnieks, lai nevienam nebūtu jāpaliek malā.

Dalība nometnē ir sava veida izaicinājums bērniem gan attiecībā uz savu iemaņu un prasmju pielietojumu, gan komunikācijā ar citiem , pieaugušajiem, dažādu sabiedrisku vietu apmeklējumos, darbojoties gan individuāli, gan komandā. Nometņu laikā bērni piedzīvo atklāsmes un draudzības prieku. Desmit dienu garumā bērni mācās būt pastāvīgi, paši organizēt savu laiku, izzināt savas spējas dažādu radošo darbnīcu, sporta un citu aktivitāšu dalībā. Bez tam nometnes ir arī iespēja  vecākiem  10 dienas atpūsties.

Latvijas Bērnu fondam nometņu organizēšanā ir liela pieredze. Lielā mērā paveiktais bijis iespējams pateicoties nometņu atbalstītājiem, tādēļ pateicamies ikvienam par līdz šim sniegto atbalstu šādu nometņu rīkošanā! Mūsu iespējas šo nometņu rīkošanā galvenokārt ir atkarīgas no savāktajiem ziedojumiem šim mērķim un pats galvenais, ka   par nometni vecākiem nav jāmaksā.

Šajā gadā no  2018.gada 2.augusta  -11.augustam Kempingā „Pussala”  Aglonas novadā notiks nometne  bērniem ar īpašām vajadzībām. Šogad nometnes nosaukums  „Dullās brīvdienas Aglonā”. Nometnes vadītāja Lidija Ceriņa. Bērnus uz nometni aizvedīs un no nometnes atvedīs ar autobusu.

25 bērni varēs pavadīt 10 diennaktis atpūšoties, radoši darbojoties, uzzinot daudz jauna, iegūstot draugus, iepazīstot vēl neredzētas vietas.

Aicina pieteikties bērnus ar īpašām vecumā no 8 -14 gadiem.

Pieteikšanās termiņš līdz  11.jūlijam ( zvanot Inesei Mollerei tel.29406938).  Lūdzu nenokavējiet pieteikšanos, jo vietu skaits ierobežots. Tie vecāki, kuru bērni piedalīsies nometnē, tiks aicināti uz tikšanos Alūksnē  ( tiks paziņots  telefoniski).                                                                                   .

Inese Mollere
Latvijas Bērnu fonda Alūksnes un Apes nodaļas pārstāve                                     
Dalīties:
13. jūnijs, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs