21.jūnijā plkst.10.00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.jūnijā plkst.14.00 Domes sēde

Saistītie raksti

Domes, komiteju un komisiju sēdes jūnijā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Domes ārkārtas 
sēde

 6.jūnijā
plkst.15:30
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja un Sociālo jautājumu komitejas apvienotā sēde

14.jūnijā
plkst.14:00 
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē  

Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

21.jūnijā
plkst.10:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē

Domes kārtējā
sēde

28.jūnijā
plkst.14:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē

 

Darba kārtība

 

 

 

 

Dalīties:
3. jūnijs, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs