Saistītie raksti

Pieredzes apmaiņā uz Gulbeni

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Projekta “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā” īstenošanas ietvaros, 2018.gada 20.jūlijā projekta Starpnozaru darba grupas dalībnieki – Una Reķe, Sanita Sproģe, Edgars Kurlovičs, Klinta Bernarte un Apes novada jaunieši – Ingars Garais, Alīna Zīle un Kristiāns Toms Briedis, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes novada pašvaldības Jauniešu centru “Bāze”, kur iepazinās ar Jauniešu centra telpu izkārtojumu, piedāvātajām iespējām un aktivitātēm vietējiem Gulbenes novada Jauniešiem.

Tika iegūtas arī vērtīgas atziņas kā uzlabot Jauniešu ikdienu un dzīvi Apes novadā, kā arī tika iegūti priekšlikumi veiksmīgākai Apes novada Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrādei un tā īstenošanai.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Klinta Bernarte
Jaunatnes lietu speciāliste
Apes novadā
Dalīties:
25. jūlijs, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs