Apes novada domes un komiteju sēdes oktobra mēnesī

16.08. plkst.14:00 Domes ārkārtas sēde

16.08. plkst.14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes

27.08. plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu un Sociālo jautājumu pastāvīgā komitejas sēdes

30.08. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Domes, komiteju un komisiju sēdes jūlijā

Print Friendly, PDF & Email

 

Domes ārkārtas
sēde

16.augustā
plkst.14:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes

16.augustā
plkst.14:15
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē  

Finanšu un tautsaimniecības jautājumu un  Sociālo jautājumu pastāvīgā komitejas sēdes

27. augustā
plkst.14:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē

Domes kārtējā
sēde

30. augustā
plkst.14:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē

 

 


Darba kārtība

 

 

 

 

Dalīties:
10. jūlijs, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs