19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projektā “First taimers” dalībnieki tiekas Dikļos un Zilākalnā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

12. un 13.jūnijā Dikļos un Zilākalnā norisinājās projekta NordPlus Junior ,,First timers” noslēdzošā tikšanās, kuras ietvaros viesojāmies Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas grupās gan Dikļos, gan arī Zilākalnā, kā arī pašā skolā.

Vērojām bērnu priekšnesumus, darbu grupās, piedalījāmies nodarbībās un uzzinājām par to, kā noris iestādes darbība. Šīs reizes tēma bija ,,Mazais iedzīvotājs” un tā rezultātā tapa grāmata par visu trīs partnervalstu pilsētu/pagastu simboliku, nozīmīgajām vietām un tradicionālajiem svētkiem. Tikšanās ietvaros katra skola partneriem prezentēja grāmatas materiāla tapšanas darba procesu, kas mūsu gadījumātika atspoguļots caur fotoobjektīvu. Uzzinājām ar ko slaveni ir Dikļi, dodoties brīnišķīgā ekskursijā pa Dikļiem, kāpām Zilajā kalnā, kur klausījāmies dažādus interesantus faktus un teikas par Zilā kalna vēsturi, tā enerģiju. Šī projekta laikā esam aplūkojuši dažādas bērniem saistošas un aizraujošas rotaļas, literāros darbus, veselīga dzīvesveida iespējas, kā arī parādījuši citu valstu partneriem tās Latvijas bagātības, ar ko mēs ikdienas lepojamies! Noslēgumā visi partneri piekrita, ka projekts ir izdevies, iegūta jauna pieredze un idejas pedagoģiskajam darbam un, ka turpinās sadarbību arī turpmāk! Milzīgs paldies mūsu novada projektu koordinatorei Daigai Bojārei par atbalstu, iecietību un sniegto enerģiju šī projekta īstenošanā!

 

Trapenes sākumskolas skolotāja Līga Akmentiņa​

Dalīties:
5. jūlijs, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen