21.02. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.02. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projekta “Green Railways” (Zaļie dzelzceļi) aktivitātes – arī Apē

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA), sadarbojoties ar 25 Vidzemes (tai skaitā Apes novada) un Dienvidigaunijas pašvaldībām un organizācijām, turpina Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Zaļie Dzelzceļi” jeb “Green Railways” īstenošanu.

Projekts paredz bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu Vidzemē un Dienvidigaunijā, kopumā izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu velo/kājāmgājēju maršrutu. Maršruta  lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām.

Projektā iekļauta bijušo dzelzceļa līniju segumu piemērošana nemotorizētajam transportam, koka tiltiņu un margu uzstādīšana, atpūtas vietu izveide un bijušo dzelzceļa infrastruktūras objektu uzlabošana, kājāmgājēju un velobraucēju skaitītāju uzstādīšana, kā arī citas aktivitātes. Tāpat paredzēta maršruta marķēšana dabā, informācijas stendu uzstādīšana, kā arī maršruta popularizēšana.

Līdzīgi projekti jau ir īstenoti vairākās Eiropas Savienības valstīs, kur bijušie dzelzceļi tiek veiksmīgi piemēroti tūrismam, dodot iespēju attīstīt interesantu, vēsturisku tūrisma piedāvājumu, kas būtu izmantojams visu gadu –  pastaigām, velo un pārgājienu maršrutiem, nūjošanai, zirgu izjādēm , kā arī slēpošanai ziemas sezonā.  “Zaļo dzelzceļu” maršruti atšķiras no daudziem citiem ar to, ka pārvietošanās notiek pa līdzenu trasi, līdz ar to neprasot no tūrista lielu fizisku piepūli.

Apes novada teritorijā  projektā iekļauts kādreizējā šaursliežu  dzelzceļa (bānīša) līnijas posms no Igaunijas robežas līdz Apei  3,8 km garumā. Dzelzceļš Pļaviņas (Stukmaņi) – Valka/Valga tika atklāts 1903. gadā, bet satiksme pa to noritēja līdz 1970.-to gadu sākumam.Uzbērums   daļēji saglabājies, tomēr viens tā posms kolhozu laikos izlīdzināts, ierīkojot ganības.  Pateicoties atsaucīgajiem zemes īpašniekiem, pa kuru īpašumiem iet līnija,   bija iespējams izveidot  šo tūrisma maršrutu.

Minētajā posmā tiek veikti bijušās dzelzceļa  līnijas sakopšanas darbi, lai radītu iespēju pa to pārvietoties  kājniekiem  un velotūristiem. Tiek strādāts pie tiltiņa atjaunošanas Apē pār Jašupīti un apkārtnes labiekārtošanas. Visa posma garumā tiks izvietotas īpašas norādes gulšņu formā ar aprakstiem un foto materiāliem par  bānīša vēsturi. Tādēļ lūdzam atsaukties  visus, kuriem  ir saglabājušās kādas fotogrāfijas, vilciena biļetes,  atmiņas vai materiāli no agrāko laiku preses par bānīša laikiem Apē,  lai kopīgiem spēkiem  veidotu saturīgu un interesantu šo maršrutu!  Bet tam arī Apes pilsētas svētki šogad tiks veltīti Bānīša 115 gadu jubilejai. Vairākus vērtīgus materiālus par bānīti, kā arī par apkārtnes  senajām skolām  jau ieguvuši Apes novadpētnieki, kas jūnija beigās devās ekspedīcijā uz Monisti Igaunijā. Informāciju ieguvām arī no Heldura Zāga, kurš dzīvo blakus bānīša līnijai.

Ir izdots ”Zaļo dzelzceļu” buklets  ar karti, kurā atspoguļoti visi projektā iesaistītie bijušo dzelzceļu posmi gan Vidzemē, gan Dienvidigaunijā. Šo bukletu iespējams saņemt novada tūrisma informācijas centros un punktos.

Informācija par projektu atrodama mājas lapā: greenrailways.eu

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Astra Binde, Apes novada tūrisma darba organizatore

Dalīties:
5. jūlijs, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs