27.09. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Aicinām iesniegt ierosinājumus apbalvošanai “Apes novada gada cilvēks 2018”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Līdz 8. oktobrim Apes novada dome aicina iesniegt ierosinājumus personu apbalvošanai par nozīmīgiem darbiem vainopelniem Apes novada attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citā novadam nozīmīgā jomā godinājumam “Apes novada gada cilvēks 2018”.

Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu jānorāda:

 • ieteiktā apbalvojamā vārds, uzvārds, dzīvesvieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās,
 • apbalvojuma piešķiršanas pamatojums, kurš aptver vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot,
 • nominācija:
 • pašvaldības/ valsts iestāžu darbinieks,
 • skolotājs,
 • sabiedriskais darbinieks,
 • uzņēmējs,
 • jaunietis,
 • aktīvākais pensionārs,
 • ģimene,
 • līdzcilvēks – „Cilvēks – cilvēkam“,
 • amatniecības produktu ražošana,
 • mūža ieguldījums.
 • iesniedzēja – fiziskās personas – vārds, uzvārds, ieņemamais amats un dzīvesvieta vai iesniedzēja – juridiskās personas – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.

 

Pieteikumus līdz 8.oktobrim aicinām iesniegt personīgi Apes novada domē, 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniski nosūtot uz epasta adresi: ilze.ermane@ape.lv, vai pa pastu Apes novada domei, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337, ar norādi „Pieteikums Apes novada gada cilvēks 2018”. 

Šī būs septītā reize, kad ar pateicību un prieku par visiem labajiem darbiem, atbildību un uzņēmību, godināsim darbīgos Apes novada ļaudis pasākumā „Apes novada gada cilvēks“, šogad Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienā  – 18.novembrī, Virešu saieta namā.

Simboliskos kristāla ābolus no labo domu un labo darbu mežābeles iepriekšējos gados ir saņēmuši:

Nominācijā “Skolotājs” – Inese Lipstoka, Līga Bukovska, Dina Meistere, Una Reķe, Zaiga Ažubele; Lūcija Kapača;

Nominācijā “Aktīvākais pensionārs” – Ausma Agare, Ilze Sproģe, Antonija Mamedova, Lauma Lāce, Diana Liepiņa; Benita Augule, Dzintra Ozoliņa;

Nominācijā “Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks” – Iveta Indriksone, Edīte Dauškane, Dina Jāņekalne, Iluta Apine, Ineta Riepniece; Ilze Ērmane;

Nominācijā “Sabiedriskais darbinieks” – Līga Maija Seņina, Lauma Palkavniece, Ainars Gaidis, Emma Valija Šļukuma, Zigurds Safranovičs; Dzintars Raibekazs;

Nominācijā “Uzņēmējs”- SIA “Very Berry”, SIA „APIŅI”, Tālis Zariņš „Stādzeni”, Aivo Līvs;

Nominācijā “Līdzcilvēks „Cilvēks – cilvēkam”” – Dace un Andris Dārziņi, Mareks Grandavs, Ivars Kalniņš, Ruta Kalēja, Anita Harju, Sana Raipale, Lilita Lazdiņa;Liene Bondare; Dzintra, Arita, Roberts Zvejnieki;

Nominācijā “Ģimene” – Būdu ģimene, Zitas Uzkliņģes un Normunda Prazņicāna ģimene, Levanu ģimene, Bremžu ģimene, Gavaru ģimene; Valteru, Ciprusu ģimene;

Nominācijā “Mūža ieguldījums” – Dzintra Račevska, Irēna Meistere, Inta Krauja, Maija Miķele, Ruta Beatrise Antone, Rasma Harju, Apes pūtēju orķestris, Harijs Grāvis, Kornēlija Apškrūma; Edgars Račevskis;

Nominācijā “Jaunietis” – Jānis Stūrītis, Paula Rezgoriņa, Sandris Janušs, Nauris Guoģis; Reinis Karimovs;

Nominācijā „Amatniecības produktu ražošana” – Modris Strauts, Aiva Zīle.

Ar Apes novada domes apbalvojumu nolikumu lūdzam iepazīties http://www.apesnovads.lv sadaļā Pašvaldība/ Saistošie noteikumi, nolikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ilzi Ērmani, e-pasts ilze.ermane@ape.lv , tālrunis 64307215.

Ilze Ērmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Dalīties:
20. augusts, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs