27.06 plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par  2018. gada 7 mēnešiem

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gada 7 mēnešos reģistrēti 18 jaundzimušie (7 meitenītes un 11 puisīši). 

Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā iedalījumā ir šāds:

Apes pilsētā un pagastā – 9 bērni;
Gaujienas pagastā – 3 bērni;
Trapenes pagastā – 2 bērni;
Virešu pagastā – 4 bērns.

Šogad Apes pilsētas svētkos godināsim 28 jaundzimušos novadniekus (no pagājušajiem pilsētas svētkiem līdz šiem dzimušos) – 13 meitenītes un  15 puisīši. Pa teritorijām:  Ape un Apes pagasts – 13, Gaujiena – 8, Trapene – 2,  Vireši – 5.

2018.gada 7 mēnešos Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 9 laulības, bet pieteikumus laulību reģistrācijai šā gada vasaras un rudens turpmākajam periodam iesnieguši vēl 3 pāri.

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gada 7 mēnešos  reģistrētas  25 mirušās personas. Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu dalījums ir šāds: Apes pilsētā un Apes pagastā – 8; Gaujienas pagastā – 5; Trapenes pagastā – 6; Virešu pagastā – 4; Cits novads – 2.

Iveta Indriksone
Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Dalīties:
20. augusts, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs