Izsludina pieteikšanos Apes novada iecirkņu komisijas locekļu kandidātiem - Apes novads

16.08. plkst.14:00 Domes ārkārtas sēde

16.08. plkst.14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes

27.08. plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu un Sociālo jautājumu pastāvīgā komitejas sēdes

30.08. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Izsludina pieteikšanos Apes novada iecirkņu komisijas locekļu kandidātiem

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 25.01.2013. apstiprināto Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, Apes novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos iecirkņa komisijas locekļu kandidātiem darbam 13.Saeimas vēlēšanās, šādās vēlēšanu iecirkņu komisijās:

Nr. 297. APES TAUTAS NAMS, adrese: Skolas iela 4, Ape, Apes novads.

Nr.301. GAUJIENAS TAUTAS NAMS, adrese „Pilskalni”, Gaujiena, Gaujienas pag. Apes novads,

Nr. 313. TRAPENES KULTŪRAS NAMS, adrese: „Bormaņi”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads

Nr. 315. VIREŠU SAIETA NAMS, adrese: „Mākonīši”, Vireši, Virešu pagasts, Apes novads.

Pieteikumi iesniedzami Apes novada domē, adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads no 2018. gada 7. augusta līdz 2018. gada  23.augustam (ieskaitot).

Pieteikumu veidlapa

Selga Kauliņa
Apes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja p.i.

 

Dalīties:
6. augusts, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs