Saistītie raksti

Jauniešu un lēmumu pieņēmēju forumi Gaujienā un Apē

Print Friendly, PDF & Email

 

Projekta “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā” īstenošanas ietvaros, tika organizēti JAUNIEŠU UN LĒMUMU PIEŅĒMĒJU FORUMI, kas notika 8.augustā Gaujienā, O.Vācieša Gaujienas pamatskolā un pulcēja jauniešus, iedzīvotājus un lēmumu pieņēmējus no Virešu un Gaujienas pagastiem, un 9.augustā Apē, Apes Tautas namā un pulcēja jauniešus, iedzīvotājus un lēmumu pieņēmējus no Apes un Trapenes pagastiem.

Foruma laikā, dalībnieki strādājot darba grupās:
Iepazinās ar dienas darba kārtību;
Iepazīstināja ar sevi;
Apzināja Apes novada Jaunieša daudzpusīgās būtības;
Uzskaitīja visas Apes novada pašvaldības Institūcijas, kas savā ikdienas darbā strādā ar jauniešiem;
Apzināja problēmas ar kādām šobrīd saskaras Apes novada Jaunietis un izstrādāja iespējamos risinājumus katrai problēmai, tādās tēmās kā, Jaunieša Veselība un labklājība, Sociālā iekļaušana, Izglītība un apmācības, Uzņēmējdarbība un nodarbinātība kā arī Jaunieša Līdzdalība un iniciatīva.

Foruma noslēgumā katrs dalībnieks nobalsoja par viņaprāt vissvarīgāko problēmu, kura būtu jāatrisina tuvākajā piecgadē, kopš Apes novada Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta stāšanās spēkā.

Foruma laikā visiem dalībniekiem tika piedāvāts kafijas galds.

Forumu statistika:
8.augusta forumā piedalījās 21 dalībnieks, no tiem 7 jaunieši un 4 lēmumu pieņēmēji.
9.augusta forumā piedalījās 12 dalībnieki, no tiem 4 jaunieši un 2 lēmumu pieņēmēji.

Klinta Bernarte
Jaunatnes lietu speciāliste
Apes novadā
Dalīties:
14. augusts, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs