16.05. plkst.14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas  apvienotā sēdes

23.05. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas sēde

30.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Amata prasmju centrs Virešu pagastā gatavs darbam

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Pavisam nesen sācies jaunais mācību gads un Apes novada Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Vidagas skoliņā Amatu prasmju centrs Virešu pagasta iedzīvotājiem ir gatavs sagaidīt savus darboties gribošos, radošos apmeklētājus. Centrs ir ierīkots mājturības kabineta telpās, tādējādi veicinot ne tikai brīvā laika nodarbības amata prasmju apguvei ar mūsdienīgām tehnoloģijām – izšujamo mašīnu, šujmašīnu, datoru un printeri, bet arī  ieviešot skolēnu un pieaugušo mūžizglītības pasākumus.

Amata prasmju centrā ir iespējams izmantot elektrisko šujmašīnu, elektrisko izšujamo mašīnu dažādu darbiņu veikšanai – šūt drēbes, iepirkumu maisiņus, izšūt tos, salabot bērnu apģērbus, zem izšuvuma paslēpjot kādu neizmazgājamu pleķīti, dažādi radoši izpausties. Dators un multifunkcionālā iekārta (printeris, skeneris, kopētājs) domāti, lai izšūšanā varētu izmantot pēc iespējas vairāk dažādus zīmējumus, burtu veidus. Zīmējumus var katrs pats meklēt internetā gan bezmaksas, gan maksas mājaslapās. Oktobra otrajā pusē uzsāksim arī interesentu apmācības nodarbības, lai visi, kas vēlas, var apgūt jaunas prasmes un tās izmantot gan dāvanu gatavošanai, gan savām vajadzībām, gan, varbūt, smeltos iedvesmu sava biznesa uzsākšanai.

Darba laiks centram paredzēts gan rīta stundās, kad senioriem nenāk miegs, gan pēcpusdienās un, ja ir vēlme pastrādāt brīvdienās, tad varēs vienoties ar skolas darbiniekiem par centra izmantošanas iespējām:

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
Skolēni     1000 – 1615     Individuāli vienojoties ar mājturības skolotāju
Pagasta iedzīvotāji 800 – 1630 800 – 1630   800 – 1800 800 – 1630

Skolēni, protams, ir arī pagasta iedzīvotāji un var izmantot Amatu prasmju centru arī pagasta iedzīvotājiem paredzētajā laikā.

Laipni aicināti gan projekta iniciatori – mūsu seniori, kas jau prasmes izšūt ar izšujamo mašīnu ir apguvuši projektā “Active Age”, gan interesenti, kas vēlas apgūt jaunas prasmes.

Projekts tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ar kopējo finansējumu 4860,03 EUR, no kuriem ELFLA finansējums ir 4374,02 EUR un Apes novada domes finansējums 486,00 EUR. Projektu  realizēja Apes novada dome vietējās rīcības grupas “Biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja”” vietējās attīstības stratēģijas ietvaros.

Projekts noslēdzies, bet īstenībā – projekts jau tikai tagad sākas, kad viss nepieciešamais iegādāts un jāmācās likt lietā, lai galarezultātā būtu apgūtas jaunas prasmes, būtu vieta, kur garajos ziemas vakaros varētu sanākt kopā un dalīties pieredzē, parādīt savus izšuvumus un jaunos tērpus, dot padomu tiem, kuri tikai uzsāk darbošanos. Arī mūsu senči ziemas vakaros vakarēja – veica dažādus rokdarbus – vērpa, adīja, greba, šuva utt. Lai mums visiem jauki un interesanti šīs ziemas vakari un skaisti, radoši darbi!

 

Una Reķe

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktores vietniece
Dalīties:
27. septembris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs