23.05. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas sēde

30.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Biedrība “Ziemeļgauja” aicina aizpildīt novērtējuma anketu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” savā darbības teritorijā īsteno sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju 2014.-2020. gada plānošanas periodam.

Līdz šim laikam ir bijušas izsludinātas trīs projektu konkursu kārtas par kopējo summu 900 000 EUR saskaņā ar SVVA stratēģijā norādītajiem mērķiem:

1.Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai;
2.Kvalitatīvas dzīves vides veidošana.

Ar apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem tuvāk var iepazīties šeit.

Lai novērtētu SVVA stratēģijas izpildes gaitu, ir nepieciešams uzzināt biedrības darbības teritorijas iedzīvotāju un projektu iesniedzēju viedokļus. Pēc Agroresursu un ekonomikas institūta ieteikuma esam sagatavojuši divas anketas.

Anketa iedzīvotājiem                                  

Anketa projektu iesniedzējiem        

Būsim pateicīgi par sniegtajām atbildēm, kuras tiks izmantotas biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” SVVA stratēģijas starpposma novērtējumam, lai varētu saņemt papildu LEADER finansējumu stratēģijas īstenošanai līdz 2020. gadam.

Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre
Tālrunis – 29219477
e-pasts: ziemelgauja@gmail.com

 

 

Dalīties:
4. oktobris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs