23.05. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas sēde

30.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Aktualitātes Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Ekskursija čaklākajiem ZAAO atbalstītājiem

Pagājušajā mācību gadā  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās vides izglītības projekta “Cilvēks vidē ” otrreizējo materiālu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”. Mūsu skola ieguva 3.vietu Vidzemes reģionā, par ko balvā saņēmām  apmaksātu ekskursiju un veikala Freko dāvanu kartes.

Kopā savācām:

  • 5650kg makulatūras, visvairāk savāca Marta Kalniņa – 803kg,
  • 525kg PET pudeles, visvairāk savāca Austris Kalniņš – 83 kg,
  • 57 kg baterijas, visvairāk savāca Egija Auziņa – 8,5 kg.

27.septembrī čaklākie 27 skolēni devās ekskursijā uz Rīgas ZOO un Dabas muzeju.

Dabas muzejā 1.-6.klases skolēni piedalījās nodarbībā “Pasaules dzīvnieki”. Dažādās interaktīvās nodarbībās bērni iepazinās ar katrā kontinentā dzīvojošiem dzīvniekiem. Ar telūrija palīdzību vērojām gadalaiku maiņu.

7.-9.klases skolēniem bija nodarbība par dabas aizsardzību “Es neesmu tava mantiņa”.  Skolēni uzzināja par pasaulē apdraudēto dzīvnieku sugu aizsardzību un tirdzniecību kontrabandas ceļā. Iepazina kā atšķirt īstu ādu no mākslīgas ādas.

Mēs esam gandarīti un lepni par savākto makulatūru, PET pudelēm un baterijām!

Inga Baumane 
skolotāja

 


5.klases iesvētību nedēļa un uzņemšanas vakars

Oktobra otrā nedēļa bija 5.klases skolēnu pārbaudes nedēļa. Katru dienu piektklasnieki iejutās dažādos tēlos un izturēja dienas pārbaudījumu.

Pirmdien 9.klase pārbaudīja, vai sultāni un sultānes ir īsti, jo vajadzēja pateikt uz cik zīlēm ir apsēdušies. Izrādās bija 2 īstas sultānes un 2 sultāni. Mēs varējām vērot arī sultānu deju.

Otrdien mūs sagaidīja multfilmu un pasaku varoņi.

Trešdien skolā ieraudzījām omītes un opīšus, kas pārbaudījumā parādīja varenu nadzīgumu un veiklumu.

Ceturtdien skolā bija ieradusies mafija, kas savu pārbaudījumu izturēja, neizdvešot ne skaņas. Piektdien varējām iepazīties ar  5.klases nākotnes sapņiem, jo viņi bija saģērbusies iespējamās nākotnes profesijas tēlos.

Vakarā piektklasnieki darīja visu, lai viņus uzņemtu Lauvu skolā. Pārbaudījumi bija ļoti dažādi – gan jādemonstrē veiklība, attapība, sadarbības spējas, gan arī savas zināšanas par skolu ciparos. Piektklasnieku komanda varonīgi turējās, cīnoties ar pasākumā klātesošo komandu dalībniekiem. Laiks pagāja ļoti ātri, un pirms zvēresta 9.klase apbalvoja 5.klases skolēnus ar diplomiem par individuāliem sasniegumiem nedēļas laikā. Klases audzinātāja –  skolotāja Vizbulīte bija blakus gan nedēļas laikā, gan pasākuma laikā saviem piektklasniekiem.

Zvērests tika nodots, tupot uz ceļiem pret Galveno Lauvu. Atkārtojot zvēresta tekstu un apstiprinot ar saviem parakstiem, 5.klases skolēni tika iecelti par pilntiesīgiem  Lauvu skolas skolēniem. Esam priecīgi par papildinājumu pamatskolas skolēnu rindām!

 L.Bukovska
9.klases audzinātāja

 


6. un 8.klases draudzīgā rudens ekskursija Siguldā

2018.gada 19.oktobra piektdiena, kad laiks mūs visus lutināja ar spožu un siltu rudens saulīti,  mēs 6. un 8. klases sk.Gunitas pavadībā devāmies mācību ekskursijā uz Siguldu. Tur apmeklējām tauriņu māju, Livonijas Ordeņa Siguldas pili, kultūras un mākslas telpu  ”Tornis”, „Siguldas saldējuma” darbnīcu un uzspēlējām futbolgolfu. Brīvajā brīdī daži izbrauca ar Panorāmas ratu.

Tauriņu mājā uzzinājām, ka tauriņš dzīvo līdz 21 dienai, cik daudz apēd tauriņu mājas iemītnieki mēnesī, tauriņu tropu mājā ir tauriņi no Dienvidamerikas, Āzijas un Āfrikas.

Livonijas Ordeņa Siguldas pilī apskatījāmies senās celtnes un skaistos dabas skatus no torņa.

Kultūras un mākslas telpā ”Tornis” apskatījām izstādi, kur bija dažādi keramikas darbiņi.

„Siguldas saldējuma” darbnīcā uzzinājām, ka uzņēmums radies 2014. gada 15.aprīlī. Mums pastāstīja kā taisa īpašo Siguldas saldējumu, kā pats uzņēmums uzsāka savu darbību, locījām origami saldējumu, kā arī uzēdām gardo saldējumu. Arta un Emīls pirmie pareizi atbildēja uz viktorīnas jautājumiem un balvā saņēma saldējumu.

Futbolgolfā mēs sadalījāmies pa komandām un gājām spēlēt futbolgolfu. Pēc spēles saskaitījām punktus un applaudējām uzvarētājiem. Savukārt zaudētājiem bija jādzied, jādejo vai kaut kas cits jāpaveic pēc pašu gribas. Tas bija jautri!

Visas ekskursijas laikā bija jāveic uzdevums – mums tika iedota  lapiņa,  uz kuras bija sarakstītas daudz, dažādas lietas, kuras bija jāierauga un jāatzīmē. Tā mēs pārbaudījām savu uzmanību.

Diena bija izdevusies un visi bija priecīgi, jo mēs uzzinājām  un redzējām daudz jauna un kopā jauki pavadījām laiku! Paldies skolotājai Gunitai par ieguldīto darbu!

Vairāk foto

Karīna Zirdziņa
6.klases skolniece

 


Mūsu skola sagaida ciemiņus no Pededzes pamatskolas

Piektdiena, 28.septembris, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēniem pagāja jautrā noskaņā. Skolā atbildes vizītē ciemojās Pededzes pamatskolas skolēni ar savu krievu valodas skolotāju.

Tikšanās mērķis – krievu sarunvalodas attīstība, balstoties uz kompetenču pieejā balstītu  mācīšanos.

Ciemiņus sveicām ar  nelielu koncertu, kurā piedalījās vecāko klašu skolēni. Prieks par septīto klasi! Skolēni nenobijās, ka tikai otro gadu mācās krievu valodu un lieliski parādīja Krilova fabulu “Sienāzis un skudra”. Ance un Austris skandēja dzeju par rudeni. Koncertu noslēdza skaņdarbs flautai Ances un skolotājas Dagnijas izpildījumā “Skūpsts lietū”.

Jautrās aktivitātēs nostiprinājām krievu sarunvalodu. Atpūtai – ciemiņu dāvātais kliņģeris un limonādes pauze.

Paldies vēstures skolotājai Līgai Bukovskai un 9.klases skolēnam Austrim par interesanto stāstījumu skolas muzejā, kas šogad svin savu 60 gadu jubileju. Ciemiņi iepazinās ar skolu, tās kabinetiem.

Pēc kopīgām pusdienām 9.klases skolēni Austris un Ance iepazīstināja ar skolas apkārtni un barona fon Vulfa muižas ansambli. Mums bija daudz ko rādīt un stāstīt. Nenoliedzami skolai ir īpaša aura, to mīl skolēni un absolventi.

Kāda tikšanās dalībnieka jautājums: “Skolotāj, vai mēs te vēl varēsim atbraukt?” skanēja kā medusmaize pasākuma organizatoriem.

Uz tikšanos Masļeņicā Pededzē!

Vairāk foto

 Ausma Ozoliņa
Krievu valodas skolotāja

 

Dzejas dienas Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā

Kad septembris ar asteru ziediem sveicina ikvienu, tad klāt ir Dzejas dienu laiks.  Atvasaras maigums sniedz roku rudenim, un cilvēka dvēselei liegi pieskaras dzejas vārds.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā dzejas vārds sevi pieteica 14.septembra pēcpusdienā. Šogad Dzejas dienas izskan Latvijas simtgades zīmē, tāpēc arī mūsu skolā to tematiskais nosaukums bija „Viss latviskais ap mani dzīvo…” Skolēniem jau iepriekš tika dots uzdevums veidot dabas materiālu kompozīciju kādam no latvju ornamentiem un sacerēt dzejoli vai nu par Latviju, vai atbilstoši savai latviskajai zīmei. Un tā skolas pagalma zālājā krāšņi uzplauka latvju ornamenti, mūsu folkloras mitoloģisko tēlu zīmes.

1., 3.klase atveidoja Laimas slotiņu, 2.klase – Mēness zīmi, 4.klase – Saules zīmi. 5.klase – Auseklīti, 6.klase izlocīja zālājā zalkša zīmi, 7.klase atveidoja Māras krustu, 8.klase – Jumīti, bet 9.klase – Ūsiņu. Košās krāsas rudens ziedos un augļos, zīlēs un kastaņos sagūla latvju ornamentu rakstos, izdaiļojot skolas apkārtni. Arī rakstītajos dzejas vārdos skolēni centās sasaistīt savu ornamentu ar mūsu mīļās Latvijas vārdu.

„Mēness zvaigžņu ielokā pār Latviju slīd,
Sudraba atspulgi Gaujā un Daugavā viz,
Mēness ir mainīgs – te augošs, te dilstošs,
Te apaļš un dzeltens kā sklandurausis.”    (2.klase)

8.klases skolēni pat centās savas vārsmas atveidot tautiskā romantisma stilā.
 „Tautas meitas, tautas dēli
Latvju dziesmas vien dziedāja.
Cēlās agri, gulēj’ vēli,
Latvju darbus padarīja.”   (8.klase)

Skolēni arī mācījās novērtēt viens otra darbu, izteikt atzinību un gandarījumu par otra paveikto darbu, jo mūs visus taču sasilda labs vārds kā pateicība. Šie vēlējumi tiks apkopoti un katrai klasei izsniegti īpašā paldies formā, lai visu gadu priecētu un glabātu krāsainas atmiņas par Dzejas dienas pasākumu.

Vairāk foto

Ilze Zilbere,
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Dalīties:
24. oktobris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs