Saistītie raksti

Iegūtās zināšanas un sportiskās aktivitātes veselības veicināšanas projekta ietvaros

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Augusta mēnesī Apes novada sociālā dienesta telpās trīs dienu garumā notika nodarbību cikls Topošajiem vecākiem un jaunajiem vecākiem, kuru vadīja psihoterapeite Ingrīda Rateniece.

Nodarbību cikla laikā pasniedzēja runāja par mazuļa ienākšanu ģimenē, kā jaunie vecāki izjūt satraukumu un prieku par gaidāmā bērniņa piedzimšanu, kā pozitīvās emocijas var mīties ar bailēm par iespējamām grūtībām un sarežģījumiem, mainoties ierastajai dienas kārtībai, tuvojoties lielajam notikumam un pieaugošajai atbildībai. Nodarbību laikā guvām zināšanas, par to, kā mazais, trauslais bērniņš varētu izaugt par laimīgu, drošu un veselu personību. Tika runāts par jaundzimušo aprūpi, zīdīšanas fizioloģiju, grūtībām un to risinājumiem, bērna aprūpi un drošību. Par psiho emocionālām pārmaiņām ģimenē, par tēva un mātes lomu, kā mainās pāra attiecības piedzimstot bērnam. Kā vecāki var izveidot bērnā drošu un labu sajūtu pašam par sevi (veselīgu pašapziņu) un par pasauli. Katrs nodarbību cikla dalībnieks guva noderīgas atziņas savai turpmākajai dzīvei.

Divas dienas 21. un 22. augustā Gaujienā, Jāzepa Vītola memoriālā muzejā “Anniņas” notika tematiskās vasaras skolas seminārs “Par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā”, kuru vadīja psihoterapeite Inese Rieksta. Semināra laikā guvām informāciju par stresu, kā par mūsu ikdienas pavadoni, tā būtību, izpausmēm un ietekmi uz cilvēka veselību un darba spējām, par stresoru veidiem, stresa reakcijām, to cēloņiem. Mācījāmies kā pareizi plānot savu laiku, lai mazinātu stresu, kā pašam radīt priekšnoteikumus pārejai uz pozitīvu dzīves izjūtu, un tās uzturēšanu.

23. augustā Sociālās aprūpes centrā “Trapene” noritēja Sporta dienas pasākums “Kustīgā diena” fizioterapeita Artūra Grīnberga vadībā.  

Popularizējot un veicinot riteņbraukšanas sportu novadā 31. augustā Gaujienā plaši apmeklēts tika sporta pasākums “Lai ripo!”, iesaistot sacensību norisē dažāda vecuma dalībniekus, tādējādi radot kopības sajūtu, popularizējot veselīgu un kustīgu dzīvesveidu.

Septembra mēnesī Apes novada iedzīvotāji – Virešu, Gaujienas, Trapenes pagastos un Apes pilsētā tika aicināti uz nūjošanas nodarbībām, kurās dalībniekiem bija iespēja iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par nūjošanu, kāpēc tā ir vērtīga cilvēka ķermenim, kā arī apgūt nūjošanas tehnikas pamatus, izpildot dažādus vingrinājumus un savas iemaņas nostiprinot, dodoties kopīgās nūjošanas nodarbību pastaigās. 

Visu pasākumu apmeklējums ir bez maksas.

Sekojiet līdzi informācijai par projekta aktivitātēm un esiet gaidīti pasākumos!

Detalizētu informāciju par katra mēneša plānotajām aktivitātēm var skatīt Apes novada mājas lapā.

Indra Levane
projekta vadītāja
Dalīties:
2. oktobris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs