Saistītie raksti

Iepazīst profesiju daudzveidību

Print Friendly, PDF & Email

 

 

2018.gada oktobrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sākumskolas klašu skolēniem notika  klases stunda, kurā skolēniem tika sniegta informācija par dažādiem arodiem, īpaši veltot uzmanību papīra ražošanai un amatniecībai.

Cilvēki var strādāt dažādos uzņēmumos un arī  mikrouzņēmumos kā amatnieki, veidojot savas amatnieku darbnīcas. Runājām par dažādiem amatniekiem, kuri savus izstrādājumus gatavo ar rokām, nevis mašīnām. Ar skolēniem tika pārrunāts par to, ka ikdienā mēs izmantojam dažāda veida papīru, piemēram, burtnīcas, grāmatas, klades, krāsaino papīru, akvareļu papīru, kartonu, piezīmju papīru, ietinamo papīru, Runājām par papīra taupīšanu un makulatūras vākšanas nepieciešamību. Lai tuvāk iepazītu profesijas, kas nepieciešamas papīra ražošanai, dodamies ekskursijā apskatīt un iepazīties ar Līgatnes papīrfabriku un Tāšu darbnīcu.

12.oktobris. Līgatnes Informācijas centrā skolēnus sagaida gides, kur noskatāmies filmu par Līgatnes papīrfabrikas darbību. Tad dodamies uz Līgatnes papīrfabriku, kur gides sniedz informāciju par fabrikas darbību. Gides pastāstīja skolēniem, ka Līgatnes papīrfabrika ir Līgatnes simbols. SIA  Papīrfabrika “Līgatne “ir viens no vecākajiem un tradīcijām bagātākajiem papīra ražošanas uzņēmumiem Eiropā. Tas ražoja papīru jau no 1815.gada un Cariskajā Krievijā tika uzskatīts par labāko. Fabrika “Līgatne” bija vienīgais papīra ražošanas uzņēmums Latvijā. Tajā ražoja papīru, izmantojot lupatas un makulatūru, tādējādi ražotne sniedza savu ieguldījumu vides aizsardzībā un reiz izmantoto papīru pārstrādāja jaunā papīrā. 2014.gada 11. aprīlī papīrfabrika “Līgatne” beidza darbību. Fabrika ir darbojusies vairāk kā 200 gadus. Amata pratēji, kuri strādāja papīrfabrikā, tika apmācīti uz vietas. Lai gan Līgatnes papīrfabrikā nenotiek darbība, Līgatnes amatu mājā joprojām var paši papīru gatavot ar rokām, tādēļ arī šobrīd, kaut nelielos apmēros, papīra veidošanas māksla ir dzīva.

Uzzinājām, kādu profesiju speciālisti bija nepieciešami papīrfabrikas darbībai un kāda izglītība bija nepieciešama šiem speciālistiem. Lai strādātu par ķīmiķi, tirgzinības speciālistu, tehnisko direktoru vai speciālistu, kas apkalpoja īpašās mašīnas, bija nepieciešama augstākā izglītība. Ar vidējo speciālo izglītību pietika pārdevējiem, pasūtījumu pieņēmējam, biroja darbiniekiem – lietvežiem, grāmatvežiem, transporta darbiniekiem. Bija arī citi speciālisti – medicīnas darbinieki, ēdināšanas nozarē strādājošie, kā arī ierindas strādnieki – pakotāji, makulatūras šķirotāji, tehniskie darbinieki, apkopēji.

Vēl ekskursijas laikā skolēni apmeklēja Tāšu darbnīcu. Tāšu pīšanas daiļamata meistari Vizma un Pēteris Zvirbuļi parādīja skolēniem izstrādājumus, ko var pagatavot no Latvijas dabas materiāla – bērza tāss. Redzējām grozus, rotaļlietas, stabules, vīzes, rotaslietas u.c. Skolēniem sniedza informāciju un demonstrēja nepieciešamos darbarīkus strādāšanai ar tāsi – parastās un robu šķēres, knaibles, īlenu, adatas, diegu, darba galdus. Stāstīja par materiāla vākšanu sadarbībā ar mežizstrādes darbiniekiem. Iepazīstināja ar  darba drošību, kas jāievēro, darbojoties ar tāsi. Skolēniem tika demonstrēta darbības secība, lai pagatavotu šos izstrādājumus. Katram bērnam bija sava darba vieta, nepieciešamie darba piederumi. Bērnu uzdevums bija izgatavot rotājumus no bērza tāss.  Darba procesā secinājām, ka bērniem pietrūks precizitātes, pacietības, lai darbs būtu kvalitatīvs. Tomēr gala rezultātā lielākā daļa skolēnu veica šo uzdevumu labi. Izgatavotos dekorus var izmantot Ziemassvētku eglītes rotāšanai, lietot kā atslēgu piekariņu un citur.

Abās vietās mūs pavadīja un sniedza izsmeļošu informāciju par apskates vietām brīnišķīgas gides. Gides pastāstīja arī par savu profesiju. Uzzinājām, ka gidam savs stāstījums jāveido saprotams, pārliecinošs, klausītāju vecumam atbilstošs, jārunā pietiekoši skaļi. Par gidu var strādāt cilvēki ar labām komunikācijas spējām.

Nākamajā nedēļā katrā klasē tika pārrunāts ekskursijā redzētais, piedzīvotais, uzzinātais un paveiktais. Bērni ar sajūsmu dalījās iespaidos par brīnišķīgo ekskursiju. Skolēni izteiktās domas ”Žēl, ka papīrfabrika slēgta! Es labprāt, kad izaugšu liels, kļūtu par strādnieku tajā.” “Es līdz šim nepadomāju, cik nozīmīgi ir papīru taupīt, jo papīra ražošanai vajadzīgs liels un laikietilpīgs darbs.” “Man mājās atveda bērza malku. Palūgšu mammai un tētim tāsis un kopīgi pagatavosim dekoriņus eglītei un atslēgas piekariņu”.

1.-4.klašu audzinātājas

 

Dalīties:
31. oktobris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs