19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Kontaktu veidošanas pasākums, pārrobežu tirgus un citas aktivitātes

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Pēc neliela pārtraukuma turpinās aktivitātes projektā “COOP local”. Tā 22.septembrī Apē tikās  gan latviešu, gan igauņu amatnieki no mūsu partneru teritorijām, lai vienotos kopīgā kontaktu veidošanas pasākumā un iepazītu tuvāk mūsu Apes uzņēmēju – amatnieku darbību.

Tikāmies Sanas Raipales izveidotajā modes salonā, kur ne tikai iepazinām paveikto skatuves tērpu, skatuves noformējumu veidošanā, vides iekārtošanā noskaņas radīšanai dienas un vakara pasākumiem, jau paveiktajos darbos un plānos, bet arī tika radīta iespēja piedalīties Sanas veidotā meistarklasē darbā ar kažokādām.

Dienas turpinājumā pasākuma dalībnieki tika aicināti Apes tautas namā uz kopīgām filcēšanas, floristikas un auduma apdrukas meistarklasēm kopā ar Vinetu Meisteri, Dinu Semjonovu un Andu Plaumu.

Dienas ietvaros notika savstarpēja iepazīšanās, apmaiņa ar kontaktiem un viedokļiem, kā rezultātā noslēgumā visi dalībnieki atzina, ka Apes čaklie un radošie cilvēki atkal ir sagādājuši patīkamu pārsteigumu un ir gan viela pārdomām par saviem turpmākajiem darbiem, gan savu kopīgo izaugsmi.

Turpinājumā jau 23.septembrī projekta ietvaros partneru uzņēmēji, amatnieki piedalījās lielajās Rudens pārrobežu tirgus lustēs, kur tirgojās gan ar dažādiem  rokdarbiem, gan rudens dārzeņiem, saražotajām sulām un sīrupiem, pašceptu maizi un citiem izstrādājumiem.

Kā nākamais projekta ietvaros  jau 10.oktobrī plānots visu projekta partneru teritoriju nozares līderu pieredzes brauciens uz Rūjienu

Turpretī jau 18. un 19.oktobrī tiek aicināti esošie un topošie Apes novada dārzeņu, garšaugu un tēju ražotāji un pārstrādātāji piedalīties kopīgā igauņu un latviešu uzņēmēju mācību braucienā, kura ietvaros viesosimies tādos Latvijas puses uzņēmos kā z/s “Dimdiņi”, p/s “Mazdāmi”, SIA “Latvijas ķiploks, SIA “LATNATURE”, kā arī z/s “Kliģēni”, pētniecības centrā “Priekuļi”.

Tāpēc aicinām līdz 12.oktobrim pieteikties interesentus, sazinoties ar Apes novada uzņēmējdarbības speciālisti Baibu Vadoni, tel.: 29436225 baiba.vadone@ape.lv vai projektu vadītāju Daigu Bojāri, tel. 64307213 vai mob.tel.28690844, e-pasts: daiga.bojare@ape.lv. Vietu skaits ierobežots.

Aktivitātes tiek organizētas INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. Est-Lat14 “COOP Local” (“Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā”) ietvaros.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

 

 

 

 

Dalīties:
3. oktobris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen