22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Saistītie raksti

Gaujienas pagastā jauns bērnu rotaļu laukums

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Pateicoties dalībai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu konkursā, Apes novada dome sadarbībā ar pagasta pārvaldi ir īstenojusi projektu „Bērnu rotaļu laukuma izveide Gaujienas pagastā”.

Projekta gaitā Gaujienas pagasta centrā “Robežniekos”  pie daudzdzīvokļu mājām uzstādīti četri jauni, koši un atraktīvi rotaļu elementi – vingrošanas komplekss, bērnu rotaļu komplekss, divvietīgas šūpoles un  šūpoles – balansieris.  Rotaļu elementus piegādāja un uzstādīja SIA “KSIL Baltic”.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, un programmas finansējums sastādīja EUR 5812.20.

Projekts ir attaisnojis savu galveno mērķi Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanu Gaujienā,  tādējādi radot pievilcīgu dzīves vietu ģimenēm ar bērniem un, rosinot pagasta bērnus saturīga brīvā laika pavadīšanai un aktīvam dzīves veidam.  Bērnu rotaļu laukuma izveide arī veicina un dažādo bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām. Ieguvēji ir ne tikai bērni, bet arī pieaugušie, jo līdz ar laukuma izveidi ir par vienu labiekārtotu vietu tuvējā apkārtne vairāk.  

Bērnu rotaļu laukums turpmāk būs Apes novada pašvaldības aģentūra „Komunālā saimniecība” pārziņa, bet rotaļu laukuma apmeklētājiem būs jāievēro drošības un kārtības noteikumi, rūpīgi un saudzīgi izturoties pret uzstādītajiem elementiem.

Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja
Inese Lukjanoviča

 

Dalīties:
28. novembris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs