Saistītie raksti

“Latvijas skolas somai” – bagātīgs saturs

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “skolas soma 2018”

Mūsu valsts simtgades centrālie pasākumi aizvadīti, bet lielajam notikumam plānotās aktivitātes turpinās. Viena no tādām ir vērienīgā programma “Latvijas skolas soma”, kas iecerēta, lai katram skolēnam iespēju apmeklēt vismaz vienu pasākumu semestrī ar mērķi iepazīt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, vērot Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes, novērtēt zinātnes un inovāciju attīstību mūsu valstī vai tuvāk iepazīt dzimtenes dabu un kultūrainavu.

Šā mērķa īstenošanai Kultūras ministrija ir noslēgusi līgumus ar pašvaldībām par finansējuma piešķiršanu. Apes novada pašvaldībai piešķirti 2387 eiro, kas sadalīti skolām proporcionāli skolēnu skaitam. Šis finansējums izlietojams, lai apmaksātu ieejas maksu vai biļetes pasākumiem, transporta izdevumus nokļūšanai uz pasākumiem un atpakaļ, kā arī pasākuma nodrošināšanas tehniskās izmaksas (gaismas un skaņas aparatūra, materiāli radošajai darbnīcai) un atlīdzību  māksliniekiem, ja pasākums notiek, piemēram, skolā.

Apes novada skolēni ar aizrautību iesaistījušies savas “Latvijas skolas somas” piepildīšanā, plānojot pasākumus un aktivitātes, kuros vēlas iesaistīties, pirms pasākumiem sagatavojoties šim notikumam un pēc pasākuma izvērtējot ieguvumus saistībā ar mācību stundās apgūstamo vielu.

Daudzveidīgajā pasākumu klāstā ir gan Alūksnes muzeja apmeklējums, iepazīšanās ar visdažādākajām ekspozīcijām, kas ataino vēstures notikumus un stāsta par mūsu tautas bagāto kultūras mantojumu, aktivitātes radošajās darbnīcās, piedalīšanās muzejpedagoģiskajās nodarbībās Alūksnē un Jaunlaicenes muižas muzejā, gan kino un teātra izrāžu apmeklējumi Smiltenē, Valmierā, Rīgā…

Līdz semestra beigām vēl mēnesis. Arī decembris tiks piepildīts ar daudzveidīgiem pasākumiem, kas bagātinās skolēnu redzesloku, ļaus dziļāk izprast Latvijas simtgadu vēsturi un iepazīt mūsu valsts dabu un kultūras vērtības.

Dalīties:
29. novembris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs