19.09. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 9.sēde

26.09. plkst.14:00 Domes kārtējā 12.sēde

Saistītie raksti

Par Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēl Astrīdu Harju

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Astrīda Harju, beidzot pildīt 12.Saeimas deputāta pienākumus, 9.novembrī griezās Apes novada domē, lai atjaunotu Apes novada domes deputāta mandātu.

Līdz ar to, Dina Meistere 13.novembra ārkārtas sēdē tika atbrīvota no domes priekšsēdētāja vietnieka un deputāta pienākumu pildīšanas, jo 2017.gada 20.jūlijā Dina Meistere tika iekļauta domes sastāvā līdz laikam, kad tiek atjaunots Astrīdas Harju deputātes statuss.

Dina Meistere beidzot pildīt deputāta pienākumus, izteica lielu pateicību par doto pieredzi un deputātiem novēlēja tikpat pozitīvi skatīties ne tikai no finansiālā viedokļa, bet arī no sirds viedokļa, jo reizēm nauda ir ļoti būtiska, bet reizēm attieksme un ieklausīšanās ir vēl būtiskāka.

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” deputātiem domes sēdē bija jāizvirza kandidāti uz priekšsēdētāja vietnieka amatu. Domes priekšsēdētājs Jānis Liberts izvirzīja deputāti – Astrīdu Harju. Balsošana notika likumā noteiktajā kārtībā, izmantojot vēlēšanu zīmes. Par Astrīda Harju kandidatūru nobalsoja visi 9 deputāti, ievēlot par Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieku. Astrīda Harju pateicās kolēģiem par doto iespēju atgriezties savās mājās un turpināt iesāktos darbus  novada attīstībai.

Ilze Ērmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dalīties:
14. novembris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs