Saistītie raksti

Par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru

Print Friendly, PDF & Email

 

 

SIA “ZAAO” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 5.aprīlī ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Kaudzītes”. Saskaņā ar pieņemto lēmumu tarifa apmērs no 2019.gada 1.janvāra ir EUR 59,52 par tonnu.

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2.daļā noteikto kārtību, SIA “ZAAO” dara zināmu, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim Apes novada pašvaldībā būs EUR 18.69 (neieskaitot PVN), ko veido:

  • pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu EUR 95 apmērā;
  • norādītais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu “Kaudzītes” attiecināts uz 1 kubikmetru sadzīves atkritumu EUR 74 apmērā.

Vienlaikus SIA “ZAAO” informē, ka, saistībā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likmes apmērā par atkritumu apglabāšanu no EUR 35,00 uz EUR 43,00 par tonnu no 2019.gada 1.janvāra, maksa par:

  • jauktu būvniecības atkritumu savākšanu no mājsaimniecībām būs EUR 05 apmērā par 1 kubikmetru (neieskaitot PVN);
  • jauktu būvniecības atkritumu pieņemšanu EKO laukumā būs EUR 26.85 apmērā par 1 kubikmetru (neieskaitot PVN).

 

 

 

Dalīties:
12. novembris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs