22.11. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēde

29.11. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Notikumu plāns, afišas

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada kultūras notikumi novembrī

 

IZSTĀDES

 

09.11. Apes tautas namā
15.11. Izstāde Apes novads
“Toreiz un tagad”
(Apskatāma katru darba dienu no 10:00- 14:00 un pasākumu laikā)
Gaujienas
t/n
mazā zālē
15.11-30.11. Grāmatu izstāde “ GAUJIENA –
grāmatu lappusēs”

Izstādē aplūkojamas 100 grāmatas, kurās
minēta Gaujiena

(Apskatāma katru darba dienu no 10:00- 14:00 un pasākumu laikā)
Gaujienas
t/n
mazajā zālē
no 15.09.-
31.11.
Vairāk info Apes t/n
 
Gaujienas mūzikas un mākslas skolā
no 24.09.
Vidagas bibliotēkā
no 25.10.
Tramenes k/n mazajā zālē
09.11.-
09.12.
Trapenes bibliotēkā

Apes novada 2018. gada plānotie lielākie pasākumi

Apes novada 2018. gada sporta kalendāra plāns

 

Sekojiet līdz informācijai, jo šie ir ieplānotie pasākumi gada garumā, bet ne vienmēr viņi notiek plānotajā laikā!!!

 

 

 

 

 

Dalīties:
14. novembris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs