23.05. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas sēde

30.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Patriotisms mūsu dvēselēs…

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Emocijas cilvēkā izraisa lasītais un rakstītais vārds, vēl jo vairāk, ja tu pats gribi sevi radoši izteikt dzejas rindās. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā tādi skolēni ir, kas savu uzticību Latvijai, savu piederību savai zemei, savai tautai grib un var apliecināt dzejas rindās.

11. novembris – Lāčplēša diena, kad Salacgrīvā notika Vidzemes 8. patriotiskās dzejas festivāls „Mūs vieno Latvijas svētais vārds”. Uz pasākumu devās 6.klases skolniece Karīna Zirdziņa kopā ar mammu un skolotāju Ilzi Zilberi. Pasākums bija rezumējums skolēnu iepriekšējā mācību gada radošajam darbam.  4.-5.klašu grupā Karīna ieguva 2.vietu. Maijā iesūtītos darbus vērtēja žūrijas komisija ar dzejnieku Ronaldu Briedi kā komisijas priekšsēdētāju Rīgā.  

Dzejas festivālā Salacgrīvā pulcējās Vidzemes skolu talantīgākie skolēni. Uzvarētāji saņēma diplomus, balvas un lasīja visiem klātesošajiem savus dzejoļus, līdz ar to pasākums izvērtās par skaistu, pilnvērtīgu koncertu, jo bija iespējams dzirdēt dziļi latviskus, patriotiskus darbus. Katram skolēnam un viņa skolotājam sveicienu un paldies teica kāds no pieaicinātajiem viesiem.  Festivāla nosaukumā ir vārdi, kas kalpo kā devīze Latvijas Jūras spēkiem, jo Salacgrīvas vārds  nesaraujami saistīts ar jūras un jūrnieku vārdu. To simboliski arī pauž bibliokuģis, kas šīs garamantas cildina šajos festivālos. Skolas dāvinājumā no Salacgrīvas bibliotēkas saņēma vērtīgas grāmatas, kā arī jauno 2018.g. dzejas izlasi, kurā publicēti festivāla uzvarētāju darbi.

Latvija var lepoties ar 3 lielākajām ostām.  Liepāja, Ventspils un …. Gaujiena! Tāds bija pieteikums Karīnas priekšnesumam, jo Gaujiena ir izauklējusi viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu.  Karīna saņēma arī viceadmirāļa specbalvu, bija patiess prieks, ka mūsu pavadonis šai pasākumā bija mūsu novadnieks, mūsu skolas absolvents Gaidis Andrejs Zeibots. Jāpiebilst, ka viceadmirālis izteica savu personisko sajūsmu par daudziem dzejas darbiem un pasākuma noslēgumā atsaucās arī uz mūsu skolas absolventa – dzejnieka Ojāra Vācieša – vārdiem par uzvilktajām burām cerībai, ticībai, laimei.

Pēc svinīgā pasākuma skolēni brīvā dabā baudīja bruņoto spēku sagādāto mielastu, jūrnieku pavadībā devās uz ostu, kur uzkāpa pa trapu uz mīnu kuģa „Tālivaldis”, iepazinās ar kuģi un visu nepieciešamo, kas uz tā atradās.

Jūras vējš svieda sejā sāļas lāses, jaunie cilvēki uzvilka buras savai dvēselei, kurai arī turpmāk skanēt latviski, apliecinot mīlestību savai vienīgajai, savai visdārgākajai vietai uz pasaules – Latvijai Baltijas jūras krastā.

Vairāk foto

Ilze Zilbere,
latviešu valodas un literatūras skolotāja
Dalīties:
12. novembris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs