22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Saistītie raksti

Projekta “Mācīties būt” realizācija Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Valsts izglītības un satura centrs sadarbībā ar 8 partnerorganizācijām no 7 valstīm Erasmus KA3 programmas ietvaros īsteno projektu “Mācīties būt: Prakses un metožu attīstību sociālās, emocionālās un veselības novērtēšanai izglītības sistēmās.”

Projekta mērķis ir aktualizēt nepieciešamību attīstīt skolēnu sociālās un emocionālās prasmes, piedāvājot praktiskus risinājumus kā sociālo, emocionālo mācīšanos integrēt izglītības sistēmā. Komandā piedalās mācībspēki un pētnieki no Eiropas valstīm: Somijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Portugāles, Slovēnijas un Spānijas. Projekta komandas mērķis ir laika posmā starp 2018. un 2020. gadu izstrādāt un skolās izmēģināt metožu kopu, kas palīdzētu novērtēt skolēnu sociālo, emocionālo un ar veselību saistīto prasmju attīstību.  Komandas mērķis arī ir izpētīt, ka šo attīstību var atbalstīt skolās un izglītības sistēmās kopumā. Projekta aktivitātēs Latvijā iesaistīsies 20 skolas, 500 skolotāji un 1000 skolēni.

Mūsu skola piekrita piedalīties šajā projektā ar visām no tām izrietošajām novitātēm. Aptaujas tiks organizētas 3 dažādām mērķa grupām; 1) skolēni 9- 10 gadu vecumā (3.-.4. klase), skolēni 13 – 14 gadu vecumā (7.-.8.klase) un skolotāji, kas strādā ar skolēniem šajās vecuma grupās. Aptaujas ir anonīmas, bet pirms tam e – klasē tiek nosūtīta vēstule vecākiem, par skolēna piekrišanu anketēt. Savāktie dati automātiski  nonāk Zviedrijā, lai apkopotu rezultātus.

Atkārtota anketēšana notiks 2019. gada pavasarī ar šo pašu auditoriju.

Skolā uz semināru “Mācīties būt” 19. un 20.oktobrī  tika aicināts viss skolas kolektīvs, kuru apmeklēja 99%. Klātesošos uzrunāja psiholoģe Zinta Biseniece. 

Psiholoģe pastāstīja projekta būtību, iepazīstināja ar dažādām darba metodēm.

Tiem skolotājiem, kuri strādā ar 3.;4.;7.;8. klasēm, katru mēnesi  paredzētas  tikšanās ar psiholoģi Zintu, lai dalītos pieredzē, kopīgi pārrunātu, analizētu kā darbojas viena vai otra metode.

Mēs esam par to, lai mūsu skolēni būtu atvērtāki un prastu rast risinājumus dažādās dzīves situācijās.

Informāciju sagatavoja: 
Ināra Kandere
skolotāja

 

Dalīties:
5. novembris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs