Saistītie raksti

Aicina uz Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019. – 2024. gadam sabiedrisko apspriešanu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Ir izstrādāts dokuments projekts “Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam”. Aicinām  iedzīvotājus iepazīties un sagatavot priekšlikumus dokumenta pilnveidošanai, kurus var sūtīt līdz 21.decembrim uz epasts: klinta.bernarte@ape.lv .

Plānotie dokumenta sabiedriskās apspriešanas pasākumi novadā:
15.decembrī, plkst. 10:00 – Gaujienas bibliotēkā, Gaujienā.

15.decembrī plkst. 14:00 – Vidagas skoliņā, Virešu pagastā.
17.decembrī plkst. 16:00 – Trapenes kultūras namā, Trapenē.
19.decembrī plkst. 16:00 – Apes Tautas namā, Apē.

 

Dokumenta projekts “Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam”

Pēc dokumenta sabiedriskās apspriešanas un pilnveidošanas dokuments tiks nodots izskatīšanai un apstiprināšanai Apes novada domes sēdē.

Kā jau iepriekš ir informēts, no 2018. gada 30. aprīļa līdz 2019. gada 31. janvārim Apes novada pašvaldībā tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” projekts “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā”, kura laikā tiks izstrādāts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments Apes novadā, kas uzlabos jauniešu dzīves kvalitāti un palīdzēs jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, noskaidrojot viņu intereses, vajadzības un problēmjautājumus un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas kontekstā par nodarbinātību un uzņēmējdarbību; līdzdalību un iniciatīvām; lietderīga brīvā laika pavadīšanu; sociālo iekļaušanu; veselību un labklājību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Klinta Bernarte
Apes novada
Jaunatnes lietu speciāliste
Tel.: +371 25885849
E-pasts: klinta.bernarte@ape.lv

 

 

 

Dalīties:
11. decembris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs