Saistītie raksti

Esi aktīvs, nāc un piedalies!

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Projekta ietvaros oktobra un novembra mēnešos Apes novada skolās skolēniem psiholoģe un sistēmiskā ģimenes psihoterapijas speciāliste Inese Rieksta vadīja lekcijas “Esi Neatkarīgs”, kurās tika sniegta izpratne par dažādiem atkarības veidiem, to rašanās cēloņiem un sekām. Skolnieki ieguva zināšanas par pašapziņas stiprināšanu un atkarības mazināšanas praktiskiem soļiem.

29.oktobra vakarā Apes novada Sociālā dienesta telpās lektore Inese Rieksta sniedza izglītojošas lekcijas Apes novada iedzīvotājiem “Atkarība. Līdzatkarība. Neatkarība”. Lekciju laikā tika sniegta informācija par atkarības un līdzatkarības rašanos, cēloņiem un sekām, iegūta izpratne par tehnoloģiju ietekmi uz bērna attīstību. Tika apskatīti bērnu audzināšanas veidi, kas mazina iespējamo atkarību risku.

Oktobra mēnesī noslēdzās nūjošanas nodarbības, kurās Apes novada iedzīvotāji treneres Solveigas Selgas vadībā apguva teorētiskas un praktiskas zināšanas par nūjošanu, izpildot dažādus vingrinājumus un savas iemaņas nostiprinot, dodoties kopīgās pastaigās. 

16.novembrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Izglītības programmas realizēšanas vietā Vidagā skolas audzēkņu vecākiem lekciju “Par seksuālo un reproduktīvo veselību” lasīja un savā darba pieredzē dalījās psiholoģe Dace Gailīte.

Novembra mēnesī kopā ar fizioterapeitu Artūru Grīnbergu visās Apes novada skolās un pirmsskolas grupās noritēja Veselības – olimpiskās dienas “Nāc un dari!”. Veselības dienas ietvaros fizioterapeits sniedza informāciju un vadīja praktiskas nodarbības, kurās mācīja, kā pareizi izpildīt vingrinājumu pamatkustības pareizai stājai, kā arī stāstīja par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības uzlabošanā.

Aktīvi ir uzsākušās Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas telpās vingrošanas nodarbības dažādam gaumēm – pirmdienas vakaros Lāsmas Kalniņas vadībā notiek vispārattīstošās vingrošanas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas bērniem ar vecākiem vai vecvecākiem. Otrdienas rīta pusē Irēnas Meisteres vadībā notiek CIGUN nodarbības. Trešdienas vakaros nodarbības vada JOGAS pasniedzēja Inguna Baranovska.

Ikviens interesents, kurš vēl nav paspējis iesaistīties nodarbībās, droši var zvanīt un interesēties, jo pievienoties aktivitātēm var jebkurā laikā.

Paldies visiem, kas atbalsta un piedalās projekta aktivitātēs, jo ikviena iegūtā informācija un apgūtā sporta aktivitāte veicina mūsu veselības kvalitāti.

Visu pasākumu apmeklējums ir bez maksas.

Sekojiet līdzi informācijai par projekta aktivitātēm un esiet gaidīti pasākumos!

Detalizētu informāciju par katra mēneša plānotajām aktivitātēm var skatīt šeit.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā

Indra Levane
projektu vadītāja

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
3. decembris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs