22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Saistītie raksti

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā klāt Ziemassvētku laiks

Print Friendly, PDF & Email

 

Ziemassvētki – ceļš pašam uz sevi

Ziemassvētki ir miera un pārdomu laiks, kad brīdi ikviens apstājas ikdienas straujajā skrējienā, lai atskatītos uz savu gājumu un censtos tajā nepazaudēt pats sevi. Tāds pieturas punkts bija 20.decembris Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, kad skolas saime pie svētku ugunīs mirdzošās eglītes aizsāka savu Ziemassvētku stāstu. „  Ziemassvētki ir laiks, kad daži mirkļi mūsu dzīvē izgaismojas sevišķi spilgti, kad ikviens tajā kā visskaistāko var ieraudzīt pats sevi, noticēt pats sev – savam darbam, savam spēkam, savai sirdij,” šāds aicinājums izskanēja skolas direktores Ievas Zariņas uzrunā, jo, caur savas dvēseles prizmu skatoties, mēs varam ieraudzīt patiesās vērtības sev blakus. Tas ir arī jau redzamo ienākušos graudu laiks, par to liecināja lielais skolēnu skaits, kuri saņēma balvas un pateicību par savu ieguldīto darbu – mācību darbu optimālā un augstā līmenī 1.semestrī. Svētku koncerta 1.daļā baltais Ziemassvētku stāsts uzrunāja klātesošos caur dziesmām, dzejas vārdu un mūziku.

Pasākuma 2.daļā 8.klases skolēni iejutās meža dzīvnieku lomās, kuri satikušies uz piesniguša meža ceļa, atrod izkaisītas vēstules ar dažiem būtiskiem vārdiem, kuru jēgu un būtību tiem palīdz atklāt citu skolēnu priekšnesumi. Tā 5.klases skolēni apspēlēja Pepiju Garzeķi, kura, ilgodamās pēc ziemas brīvlaika, nonāca skolā, lai pārliecinātos par tur iegūtajām atziņām – kā labāk pavadīt turpmākās dienas. 6.klases skolēni atklāja draudzības nozīmi savstarpējās attiecībās, palīdzot Sniega karalienei atbrīvoties no ļaunās burvestības, kura tai liedza mīļi sarunāties ar saviem draugiem – citiem pasaku tēliem. 7.klases skolēni lika nešpetnajam rūķim iepazīt pašam sevi, lai saprastu, kas ir patiess pārsteigums un kas nē. 9.klases skolēni izspēlēja skumjas un prieku Ziemassvētkos, parādot, cik maz reizēm vajag, lai cilvēks justos labi. Visbeidzot dramatiskais pulciņš parādīja iestudētu izrādi par pazudušo Ziemassvētku vecīti Bebru ciemā. Visus priekšnesumus vienoja viena atziņa – jāprot saskatīt patiesās vērtības mums apkārt, jāprasa padoms savai sirdij.

 Atzinīgus vārdus saņēma arī klašu kolektīvi par ieguldīto darbu skolas dekorēšanā svētku noskaņās, pašu skolēnu vērtējums piešķīra katrai klasei atbilstošu nomināciju.

Vairāk foto

Lai svētku prieks un savas sirds gaisma mūs pavada ikvienu Jaunā gada ceļos!

Ilze Zilbere
Skolotāja

 


 

18.decembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā norisinājās pasākums “ Ziemassvētku Bērns”.

 Kā katru gadu, ar organizācijas “Žēlsirdīgais Samarietis” starpniecību, pirmskolas grupu “ Taurenītis” bērni un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni saņēma  dāvanas. Šogad tās bija atceļojušas no Vācijas.

Pasākumu rotāja Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas bērnu sirsnīgie priekšnesumi (sk. Ilze Dāve). Par Dieva bezgalīgo mīlestību bērniem pastāstīja Gaujienas ev.lut. draudzes mācītājs Vilnis Sliņķis.

Neviltots bija bērnu prieks, saņemot dāvaniņas! Paldies visiem, kuri ir gādājuši, lai dāvanas un Dieva mīlestības vēsts nonāktu pie mums!

Vairāk foto

Aija Palmbaha
Skolotāja

 

 

Dalīties:
24. decembris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs