Saistītie raksti

Projekta “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā” aktivitātes

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Projekts “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā” ir sasniedzis 7. posmu no projekta galvenajām aktivitātēm. Šobrīd dokumentam tiek izstrādāts rīcības plāns, un jau decembrī katrā novada pagastā notiks dokumenta publiskās apspriešanas pasākumi, uz kuriem tiks aicināti jaunieši, lēmumu pieņēmēji un pagastu iedzīvotāji, lai izteiktu savu viedokli un sniegtu priekšlikumus dokumenta pilnveidošanai.

Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019. – 2024. gadam publiskās apspriešanas pasākumu laiks un vieta:

08.12.2018. Gaujienas bibliotēkā plkst.14:00
15.12.2018. Virešu pagastā Vidagas skoliņā plkst. 14:00
17.12.2018. Trapenes kultūras namā plkst. 16:00
19.12.2018. Apes tautas namā plkst. 16:00

Pēc dokumenta publiskās apspriešanas un pilnveidošanas dokuments tiks nodots izskatīšanai un apstiprināšanai Apes novada domes deputātiem.

Kā jau iepriekš ir informēts, no 2018. gada 30. aprīļa līdz 2019. gada 31. janvārim Apes novada pašvaldībā tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” projekts “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā”, kura laikā tiks izstrādāts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments Apes novadā, kas uzlabos jauniešu dzīves kvalitāti un palīdzēs jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, noskaidrojot viņu intereses, vajadzības un problēmjautājumus un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas kontekstā par nodarbinātību un uzņēmējdarbību; līdzdalību un iniciatīvām; lietderīga brīvā laika pavadīšanu; sociālo iekļaušanu; veselību un labklājību.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Klinta Bernarte
Jaunatnes lietu speciāliste

 

Dalīties:
3. decembris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs