Saistītie raksti

Apes novads saņem pateicību par dalību iniciatīvā “100 darbi Latvijai”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

30.janvārī Apes novada domē viesojās ZAAO vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” vadītāja Dženita Katiša, lai teiktu paldies Apes novadā pieteiktajiem un realizētajiem darbiem – vides pasākums Vaidavings, ko organizēja jauniešu klubs “Sliedes” un Apes muižas parka atdzīvināšana, ko organizēja Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Šie darbi ir veikti ar lielu pievienoto vērtību, ar vietējo iedzīvotāju līdzdalību, ar labo gribu  un mīlestību pret vietu kurā dzīvo.

100 darbi Latvijai komanda saka paldies ikvienam, kurš iesaistījās vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai” un ceļā uz Latvijas simtgadi paveica kādu vērtīgu vides labiekārtošanas, izdaiļošanas vai vides izglītības darbu. Mērķis ir sasniegts ar uzviju – tie ir 172 darbi! Lai nodotu paldies katram darbu veicējam, no janvāra līdz martam 100 darbi Latvijai komanda viesojas katrā pašvaldībā.

Ilze Ērmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Dalīties:
30. janvāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs