Saistītie raksti

Aicina piedalies vizuālās mākslas konkursā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Vizuālās mākslas konkurss  „Jāzepa Vītola mūzika XIII” 2019.g.  „Mirdzas dziesma”

Vispārējā informācija

Konkursu katru gadu organizē Gaujienas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Jāzepa Vītola memoriālo muzeju „Anniņas”, Gaujienas pagasta pārvaldi, biedrību „Vītolēni”, lai popularizētu Jāzepa Vītola mūziku un šogad tas veltīts solo dziesmai. Konkursam iesūtītie darbi paliek konkursa rīkotāju īpašumā, organizētāji var tos izmantot konkursa popularizēšanā. Laureātu balvas netiek sūtītas pa pastu.

Dalībnieki –  Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem un pieaugušie.

Uzdevums – Tonāls zīmējums grafīta tehnikā, ilustrējot Jāzepa Vītola skaņdarbu „Mirdzas dziesma”. Ieklausoties solo dziesmā, veidot oriģināldarbu, kurā mūzika un vārdi pārtop vizuālos tēlos. Skaņdarbu klausieties ŠEIT

Formāts – A3

 Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība konkursa nolikumam, oriģinalitāte un tehniskais izpildījums.

Darbu iesniegšanas termiņš –  2019. gada  15.jūnijs

Darbu iesniegšanas kārtība – Konkursa darbi jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Gaujienas mūzikas un mākslas skolai ar norādi KONKURSAM uz adresi: „ Baznīckalns”, Gaujiena, Apes nov., LV – 4339. Darbus lūdzam nosūtīt nelocītus, to otrā pusē norādot  autora vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi, e-pastu, telefona numuru un skolas nosaukumu. Ja sūta kolektīvi no skolas, jāpievieno dalībnieku saraksts, skolotāja vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

Vērtēšana un balvu fonds

Darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās:

  • 7 – 11 gadi
  • 12- 18 gadi
  • pieaugušie

Žūrijā būs profesionāli mākslinieki, pārstāvji no Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas”.  PIEAUGUŠO grupas dalībnieku darbus vērtēs bērnu žūrija. Katrā grupā apbalvos 1.-3. vietu ieguvējus. Žūrija var piešķirt arī speciālbalvas un veicināšanas balvas. Konkursa rezultāti tiks publicēti mājas lapā http://www.vitoleni.lv Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiks Gaujienas Vītolsvētku laikā 2019.gada 27.jūlijā Gaujienā.

Kontakti informācijai
Vizbulīte Jaukule
tālr.29336274
e-pasts vizbulite61@inbox.lv 

 

Dalīties:
22. janvāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs