22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Saistītie raksti

Apes novada  Dzimtsarakstu  nodaļas  informācija  par  2018.gadu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novadā  2018.gadā piedzimuši 32 bērniņi (14 meitenītes un 18 puisīši).
Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā iedalījumā ir šāds:
Apes pilsētā un Apes pagastā – 18 bērni;
Gaujienas pagastā – 7 bērni;
Trapenes pagastā – 2 bērni;
Virešu pagastā – 5 bērni.
6  jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns,  9 – otrais bērns, 10 – trešais bērns, 3 – ceturtais bērns,  3 – piektais  bērns ģimenē un 1- sestais  bērns ģimenē. 

Pagājušajā 2018.gadā  vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus:
meitenēm – Adele, Amanda, Agnese, Lote, Laura, Rēzija, Renāte, Rūta Elza, Justīne, Saiva Enija,  Sabīne Tīna, Nika, Eila;
zēniem – Dāvis, Ernests, Everts, Justs, Lukass, Valters, Artis, Džeiks, Kristiāns, Rolands, Olivers,  Svens, Martins, Markus, Krists, Gabriels, Alekss.


2018.gadā  miruši 51 Apes novada iedzīvotāji, Apes novada dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 35 miršanas apliecības, bet 16 gadījumos miršanas fakts reģistrēts citu novadu dzimtsarakstu nodaļās: 

Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu skaits:
Apes pilsētā un Apes pagastā – 15;
Gaujienas pagastā – 11;
Trapenes pagastā -15;
Virešu pagastā -10.


 

Apes novadā  2018. gadā  Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 12 laulības, no tām svinīgos apstākļos noslēgtas 11 laulības, un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā tam piemērota vietā noslēgtas 4 laulības. 

Pagājušajā gadā par laulības šķiršanu izdarīta atzīme 4 iepriekš noslēgtajos laulību reģistros. Pamatojoties uz personu iesniegumiem reģistrēti 17 ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas reģistros. Saņemti un reģistrēti  45  iesniegumi dažādos civilstāvokļa reģistra jautājumos, sagatavotas un nosūtītas 46 vēstules ar pievienotajiem un pierasītajiem dokumenti, izsniegtas 28 izziņas valsts un pašvaldību iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos. Izdarīti 5 papildinājumi vēsturiskajos civilstāvokļa aktu reģistros un izsniegtas 15  atkārtotas civilstāvokļa  reģistra apliecības.

Laimīgu, saticīgu, labiem un gaišiem notikumiem bagātu Jauno 2019.gadu  visām novada ģimenēm vēlot,

Iveta Indriksone
Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Dalīties:
11. janvāris, 2019, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs