Saistītie raksti

“Latvijas skolas somā” – daudzveidīgs piedāvājums katram skolēnam

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Bānīša muzejā man patika brilles, ar kurām varēja skatīties mašīnista kabīni”. Tā par saviem piedzīvojumiem Alūksnes Bānīša stacijāraksta Martins no Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas  2.klases. Par dzelzceļa sliedēm – paralēlēm, pa kurām Latvijas iedzīvotāji devušies tuvākos un tālākos ceļos, tajā skaitā izsūtījumā uz Sibīriju, par dzelzceļa vēsturi, laikmeta ainām un Bānīti kā Latvijas valstiskuma attīstības liecinieku desmit staciju stāstus interaktīvā un mūsdienīgā vēstījumā, novērtējot arī tehnoloģiju radītās iespējas  informācijas atklāšanai, izdzīvojuši 63 Apes novada skolu 1.-4.klašu skolēni, 20 5.-6.klašu un 32 7.-9.klašu jaunieši.

Šādu iespēju – bagātināt vēstures, literatūras, matemātikas un citu mācību priekšmetu stundās gūtās teorētiskās zināšanas ar reālās vēstures liecībām ne tikai Bānīša stacijā, bet arī citos muzejos un kultūras iestādēs skolēni ieguvuši, pateicoties iniciatīvai “Latvijas skolas soma”. Šīs programmas ietvaros Apes novada izglītības iestādes laika periodam no 1.septembra līdz 31.decembrim no valsts budžeta saņēmušas finansējumu 2387 eiro apmērā, kas piešķirts, lai dotu iespēju skolēniem pieredzēt mākslu un kultūru visdažādākajās tās izpausmēs: skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino, kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, iepazīstot Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes, zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā un Latvijas dabu un kultūrainavu.

Minētajiem mērķiem esam izlietojuši 2006 eiro. 106 skolēni iesaistījušies Alūksnes muzeja un Jaunlaicenes muižas muzeja organizētajās radošajās darbnīcās un muzejpedagoģiskajās nodarbībās, 91 – devušies uz teātra izrādēm, kino “Tēvs nakts” noskatījušies 29 jaunieši, bet rokoperu “Lāčplēsis” – 27. No “Latvijas skolas somas” finansējuma apmaksāti visi pasākumu izdevumi – ieejas maksa un biļetes, transporta izdevumi nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ. Plānots, ka katram izglītojamajam semestra laikā tiek nodrošināta iespēja apmeklēt vismaz vienu programmai atbilstošu pasākumu, taču atkarībā no pasākumu izmaksām lielākajai daļai skolēnu bijusi iespēja piedalīties vismaz divos pasākumos, jo klašu kolektīvi pārsvarā apmeklējuši pasākumus tuvākajās kultūras iestādēs – Jaunlaicenē, Alūksnē, Smiltenē.

8.janvārī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts rīkojums “Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 2018./2019.mācību gada otrajā semestrī”, kas nodrošina iepriekšējā semestrī aizsāktās programmas turpinājumu Latvijas izglītības iestādēs. Iepazīstoties ar bagāto “Latvijas skolas somas “ piedāvājumu vietnē https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem, izvērtējot jau gūto pieredzi un rēķinoties ar nākamajam laika periodam līdz šā gada 21.jūnijam  Apes novada izglītības iestādēm pieejamo finansējumu 2219 eiro, plānosim pēc iespējas daudzveidīgāku kultūras piedzīvojumu katram mūsu novada skolēnam.

Gunta Ļuļe
projekta koordinatore

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
9. janvāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs