19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projekta “COOP Local”  ietvaros sadarbībā ar pārrobežu partneriem no Igaunijas  un Smiltenes turpinām bagātināt savu pieredzi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

15. un 16. janvārī Apes novada uzņēmēji un mājražotāji, kas savu darbību saista vai plāno saistīt ar ogu un augļu audzēšanu un pārstrādi, devās uz praktisko semināru Smiltenē, ar iespēju ciemoties arī pie uzņēmējiem gan Smiltenes, gan Burtnieku novados.

15. un 16. janvārī Apes novada uzņēmēji un mājražotāji, kas savu darbību saista vai plāno saistīt ar ogu un augļu audzēšanu un pārstrādi, devās uz praktisko semināru Smiltenē, ar iespēju ciemoties arī pie uzņēmējiem gan Smiltenes, gan Burtnieku novados.

15.janvārīdalībnieki ieguva plašu informāciju upeņu audzēšanas jomā, ar ko dalījās bioloģiskās saimniecības „Krogzeme” attīstības vadītājs Andris Krogzems, par to audzēšanu un realizāciju. Iepazinām arī smiltsērkšķu audzēšanas prasības, audzēšanas īpatnības, augsnes sagatavošanu, un pārējo informāciju, kas saistās ar smiltsērkšķiem. Šajā jomā mums savu pieredzi stāstīja uzņēmuma vadītājs, īpašnieks un vienlaicīgi visu darbu veicējs savā saimniecībā  SIA “Amberfarm” jeb latviski tas skanētu “Dzintara ferma” vadītājs Andrejs Nika. Un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvs „Rūjienas oga” dalījās ar savu pieredzi kooperācijā ogu un augļu pārstrādē.

Savukārt 16.janvārī viesojāmies saimniecībās un guvām praktisko pieredzi.  A/S „Latvijas Valsts meži” kokaudzētavā  Silvā iepazinām meža stādu audzēšanas un pārdošanas pieredzi, plašo produkciju un viedo risinājumu sezonas strādnieku nodarbināšanai, piedāvājot klientiem ekoloģiskos eglīšu rotājumus, radošās darbnīcas un citas aktivitātes. Atpūtas kompleksā „Slīpi” viesojāmies, lai gūtu iedvesmu cidoniju audzēšanā un pārstrādē ilgstošā periodā. Savukārt Valmiermuižas alus darītavā iepazināmies ar ogu un augļu izmantošanas pieredzi dažādu dzērienu, tai skaitā arī alus, ražošanā, un protams, alus darītavas plašo, pārdomāto piedāvājumu un intensīvo, konkurētspējīgo uzņēmuma attīstību.

Projekta “COOP Local”  ietvaros arī turpmāk notiks dažāda veida semināri. Aicinām sekot līdzi informācijai Apes novada mājas lapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā “Apes novada Ziņas”, pieteikties un piedalīties.

Projekta aktivitātes tiek organizētas INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. Est-Lat14 “COOP Local” (“Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā”) ietvaros.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Baiba Vadone
Apes novada domes uzņēmējdarbības speciāliste 

 

Dalīties:
17. janvāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen