22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Saistītie raksti

Projekta “Mācīties būt” realizācija Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Valsts izglītības un satura centrs sadarbībā ar 8 partnerorganizācijām no 7 valstīm Erasmus KA3 PROGRAMMAS IETVAROS ĪSTENO PROJEKTU “Mācīties būt: Prakses un metožu attīstību sociālās, emocionālās un veselības novērtēšanai izglītības sistēmās.”

Projekta mērķis ir aktualizēt nepieciešamību attīstīt skolēnu sociālās un emocionālās prasmes, piedāvājot praktiskus risinājumus kā sociālo, emocionālo mācīšanos integrēt izglītības sistēmā.

Komandā piedalās mācībspēki un pētnieki no Eiropas valstīm: Somijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Portugāles, Slovēnijas un Spānijas. Projekta komandas mērķis ir laika posmā starp 2018. un 2020. gadu izstrādāt un skolās izmēģināt metožu kopu, kas palīdzētu novērtēt skolēnu sociālo, emocionālo un ar veselību saistīto prasmju attīstību.  Komandas mērķis arī ir izpētīt, ka šo attīstību var atbalstīt skolās un izglītības sistēmās kopumā. Projekta aktivitātēs Latvijā iesaistīsies 20 skolas, 500 skolotāji un 1000 skolēni.

Viens no vissvarīgākajiem sociāli emocionālās mācīšanās mērķiem ir izveidot uz attiecībām orientētu mācīšanās kopienu, kas ir pozitīva skolas klimata pamatelements.

Mēs esam par to, lai mūsu skolēni būtu atvērtāki un prastu rast risinājumus dažādās dzīves situācijās.

Mēs ceram par to, ka projekts atbalstīs gan skolēnus, gan skolotājus, viņiem mācoties būt” šajā pasaulē pašiem un kopā ar citiem. “Mācīties būt” veselīgiem, atbildīgiem un laimīgiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
14. janvāris, 2019, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs