Saistītie raksti

Aicina iesniegt pieteikumus dalībai nomas tiesību izsolē uz lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome aicina līdz 2019. gada 19.februāra plkst. 16:00 iesniegt pieteikumus dalībai nomas tiesību izsolē uz šādiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem:

Npk. Kadastra apzīmējums Atrašanās vieta Kop

platība

Iznomā- jamā

LIZ platība

1 ha nomas maksa EUR bez PVN Iznomājamā zemes gabala minimālā nomas maksa EUR bez PVN gadā Zemes gabala rakstu- rojums
1 36250030105 Graudiņi, Apes pag. 7,1 0,5 48,18 28,00 Apstrādāts
2 36250080040 Eglīškalni, Apes pag. 9,7 5.0 28,20 141,00 Aizaudzis, apgrūtināta piekļuve
3 36480050211 Priednieku dārzi, Gaujienas pag. 1.7 0,8 44,73 35,78 Apstrādāts
4 36840030419 Vierni 3, Trapenes pag. 0,3 0,3 47,95 28,00 Apstrādāts
5 36840070057 Mūri  2, Trapenes pag. 1,3 1,3 42,57 55,34 Apstrādāts
6 36900040111 Imantas, Virešu pag. 1.4 1.4 46,58

 

65,21 Apstrādāts


Pieteikumu iesniegšanas kārtība-
 Zemes komisijas lēmums Nr.2

Zemes nomas līguma projekts

 

 

 

 

 

Dalīties:
12. februāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs