Saistītie raksti

Aicinām līdzdarboties novada amatiermākslas kolektīvos

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 2019.gadā Apes novadā kultūras iestādēs iespēja līdzdarboties 28 amatiermākslas kolektīvos:

Apes tautas namā – Jauktais koris ,,Ape“, Sieviešu vokālais ansamblis, Senioru vokālais ansamblis ,,Dziesmas mūžs’’, Bērnu un jauniešu vokālā grupa, vadītāja Sandra Oto, Vidējās paaudzes deju kopa ,,Metenis“, Senioru deju kolektīvs ,,Vīgrieze „, vadītāja Edīte Dauškane, Bērnu tautas deju kolektīvs ,,Nebēdnieki“, Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs ,,Mazie nebēdnieki“, Līnijdeju kolektīvs „Īstās meitenes”, vadītāja Dace Ķelpe, Pūtēju orķestris, vadītājs Jānis Teters, Teātra studija ,,Prieks“, vadītāja Zane Lejniece–Puķe, floristu pulciņš, vadītāja Dina Semjonova.

Gaujienas tautas namā – Pirmsskolas deju kolektīvs ”Sīči”, Bērnu tautas deju kolektīvs “Kastanītis”(5.kl.-9kl.), Līnijdeju kolektīvs “Stand up”, vadītāja Dace Ķelpe, Senioru dāmu deju kolektīvs “Sinda”, vadītāja Svetlana Spalviņa, Vīru vokālais ansamblis, vadītāja Ilze Dāve, Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Dagnija Pakalne, Amatierteātris “Kaķu nams”, vadītāja Elga Rācene, Senioru ansamblis, vadītāja Agija Lūse.

Virešu saieta namā – Senioru vokālais ansamblis „Melodija”, vadītāja Irēna Auziņa, Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Sandra Oto, Vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Virši”, vadītāja Svetlana Spalviņa, Līnijdeju grupa „Sweet berry”, vadītāja Dace Ķelpe.

Trapenes kultūras namā – Sieviešu koris “Trapene”, vadītāja Ilze Dāve, Bērnu pop-grupa “Mondo”, Sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne”, Muzikālā apvienība “Atmoda”, Amatierteātris “Kurmis”, vadītāja Ina Java.

 
Laima Poševa
Gaujienas tautas nama vadītāja
Kultūras darba organizatore novadā
Dalīties:
5. februāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs