Saistītie raksti

Atskatoties uz I semestrī paveikto

Print Friendly, PDF & Email

 

 

ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2018./2019.m.g Apes novada izglītības iestādēs pirmajā semestrī skolēniem tika piedāvātas un nodrošinātas dažādas aktivitātes.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.-4.klašu skolēniem notika mācību ekskursija ar nodarbībām daudzveidīgās profesijās un darba vides iepazīšanu Līgatnes papīrfabrikā un Tāšu darbnīcā Līgatnē. Skolu apmeklēja un interaktīvas karjeras nodarbības dažādās dabaszinātņu specialitātēs vadīja Mobilais planetārijs 1.-12.klasei. 7.-9.klašu skolēni piedalījās erudīcijas spēlē “Skolas dzīve”, lai saprastu, kāpēc kaut kas skolā vispār jāmācās. 7.-12.klašu skolēni tikās arī ar “Start Strong” programmas “Tikšanās ar nozares profesionāli” diplomātiskā dienesta darbinieku A.Arhomkinu , kurš iepazīstināja skolēnus ar karjeras veidošanas pamatprincipiem un akcentēja būtiskākos atslēgas vārdus kā veiksmes faktoru. 10.-11.klašu skolēni devās uz “Panākumu Universitātes” iedvesmas lekcijām biznesa augstskolā “Turība”.

Apes novada izglītības iestāžu skolēniem oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros bija iespēja pastiprināti aizdomāties par dažādiem karjeras jautājumiem karjeras atbalsta nodarbībās, gan arī piedalīties Apes novada karjeras nedēļas konkursā “Manas dzimtas profesiju māja”, kurā piedalījās 28 skolēni no Ojāra vācieša Gaujienas pamatskolas un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas. Kā vērtīgākie, nolikumam atbilstošākie un interesantākie darbi tika atzīti Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 7.klases skolnieces Artas Zālītes un 5.klases kolektīva darbi, kas tika novērtēti ar balvām – Arta saņēma iedvesmas grāmatu un saldumus, bet 5.klases kolektīvs –  http://www.niid.lv zīmuļus, saliedēšanās spēli un saldumus brīvajiem brīžiem.

Paralēli tam, ka katrā skolā skolotāji karjeras jautājumus integrē mācību procesā, katrā skolā notikušas arī daudzveidīgas pedagoga karjeras konsultanta vadītas atbalsta nodarbības.

Arī II semestrī tiek plānoti dažādi interesanti karjeras atbalsta pasākumi – ekskursijas, izstādes SKOLA-2019 apmeklējums, “Ēnu dienas” aktivitātes, “Atvērto durvju dienu” apmeklējumi, karjeras nodarbības utt.  Ļoti ceru, ka sniegtie karjeras atbalsta pasākumi šodien būs vērtīgs pamats sava karjeras ceļa veidošanā nākotnē katram novada skolēnam un palīgs grūtās situācijās, jo katra grūtību pārvarēšana ir kā veiksmes atslēgas gabaliņš – “veiksmīgs cilvēks ir tas, kurš spēj uzcelt savu ēku no sprunguļiem, ko citi viņam meta ceļā” (B.Brinklejs).

Laura Pope
Pedagogs karjeras konsultants
Dalīties:
4. februāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs