Saistītie raksti

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – 2019. gada 4. marts – 2019. gada 4. aprīlis

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

Mērķis 1 Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai
Rīcība 1.1.  Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 372 802,39 EUR

 

Mērķis 2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana
Rīcība 2.1.    Vides sakārtošana – paredzētais finansējums – 150 000 EUR
Rīcība 2.2.     Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais finansējums – 150 000 EUR
Rīcība 2.3.     Kultūras un tradīciju kopšana – paredzētais finansējums – 53 286,66  EUR

Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju:
Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs
Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā http://www.zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).  

Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com

 

 

Dalīties:
11. februāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs