Saistītie raksti

Ēnu diena – jauniešiem nozīmīgs resurss nākotnei

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada jauniešiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Apes novada karjeras atbalsta pasākuma plāna 2018./2019.m.g. ietvaros tika piedāvāta iespēja piedalīties Ēnu dienas aktivitātēs.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 9.-12.klašu skolēni ēnoja Alūksnē, Cēsīs, Limbažos, Valmierā, Smiltenē un Rīgā dažādu jomu speciālistus, gūstot priekšstatu par dažādu profesiju pārstāvju darba ikdienu, specifiku, darba apstākļiem un tālākizglītības iespējām.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē. 

Apes jaunieši iepazina ļoti dažādu jomu speciālistu darbu – zvērināta tiesu izpildītāja, zvērināts advokāts, deju skolas vadītājs, uzņēmuma finanšu vadītājs, viesnīcas vadītāja, vecākais projektu vadītājs, žurnāliste – redaktore, pirmsskolas pedagogi, farmaceite, robežsardzes dienesta priekšnieks, jaunatnes lietu speciālists, nekustamā īpašuma speciālists un vairāki dažādu jomu uzņēmumu vadītāji.

Jaunieši atzinīgi novērtē Ēnu dienas pasākumu, ieguvumi katram savi, un gūtā pieredze noteikti ir nozīmīga nākotnes lēmumu pieņemšanā. Jauniešiem šī diena lika paskatīties uz dažādu nozaru speciālistiem, kā arī novērtēt un salīdzināt savas gaidas ar reālajām iespējām.

Amanda, kura ēnoja nekustamo īpašumu speciālisti, par Ēnu dienu saka, ka “noteikti vērtīgs ieguvums manai pieredzei un savai nākotnei, jo līdz šim savu nākotni vēlējos saistīt ar biroja darbu, bet, pavadot dienu birojā, sāku šaubīties par saviem plāniem”, savukārt Ance, kas ēnoja VSAA inspektori, pārliecinājās, ka “garlaicīgu darbu tikai pie datora nākotnē strādāt nevēlos”.

Kristiāns stāsta, ka “ēnu diena kārtējo reizi pierādīja savu nozīmīgumu. Varu teikt, ka savu nākotni, iespējams, varētu saistīt ar ekonomiku, politiku un starptautiskajām attiecībām, bet vēl joprojām mani māc šaubas. Labi, ka vēl ir divi gadi priekšā, lai domātu un mēģinātu”.

Signe ēnoja advokātu, kura galvenais pienākums ir aizstāvēt cilvēku tiesības. Darbs advokātam esot interesants, daudzveidīgs un radošs. Sadarbība izveidojās tik laba, ka tika piedāvāta iespēja piedalīties martā arī tiesas sēdē, ko viņa noteikti izmantos.

Arī Elīzai, kura ēnoja viesnīcas “Roma” vadītāju L.Mūrnieci, šī diena nodrošināja iespēju strādāt vasarā viesnīcā un gūt jaunu darba pieredzi vasaras brīvlaikā.

Elīnai Ēnošanas diena bija kā pirmā darba diena uzņēmumā, jo viņa ne tikai vēroja uzņēmumā notiekošo, bet tika aktīvi iesaistīta visos darbos un procesos. Elīna sevi pierādīja kā labu jauno darbinieku, tādējādi dienas beigās saņemot uzaicinājumu strādāt šajā uzņēmumā pēc vidusskolas beigšanas.

Ir pilnīgi skaidrs, ka Ēnu diena ir nozīmīgs resurss jauniešiem karjeras lēmuma pieņemšanas procesā,  šī diena sniedz arī iespējas nākotnē pamēģināt kaut ko jaunu, jo vairāki mūsu skolas jaunieši ir ieguvuši papildus labumus nākotnei – kontaktus, kuri noteikti noderēs, veidojot savu karjeru.

Laura Pope
Apes novada pedagogs karjeras konsultants 

 


 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Pagājušajā gadā tika ēnoti dažādu jomu speciālisti- A/S Swedbank konsultāciju centra vadītāja I.Griķe-Ukstiņa un personīgo finanšu konsultante I.Liepiņa, 12.Saeimas deputāte A.Harju, 9.klases skolēns ēnoja Ķīmiķa profesijas pārstāvi, sabiedrisko attiecība nodaļas vadītāju E.Diure Zāļu Valsts aģentūrā, savukārt, 8.klases skolēni ēnoja Smiltenes tehnikuma direktoru A.Miezīti un VUGD Apes posteņa komandieri D.Smarodu. Diena visiem bagātiem iespaidiem pilna.

Tāpēc arī šogad 13.februārī Apes novada jauniešiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Apes novada karjeras atbalsta pasākuma plāna ietvaros tiek piedāvāta iespēja piedalīties Ēnu dienas aktivitātēs. Skolēni ir iepazīstināti ar Ēnu dienas prasībām un iespējām un ļoti ceram, ka šo iespēju izmantos arī Apes novada skolēni, īpaši- 9.-12.klašu skolēni!

Apes novada pedagogs karjeras konsultants.

 

 

 

Dalīties:
21. februāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs