21.02. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.02. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Ēnu dienas aktivitātes 2019

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Pagājušajā gadā tika ēnoti dažādu jomu speciālisti- A/S Swedbank konsultāciju centra vadītāja I.Griķe-Ukstiņa un personīgo finanšu konsultante I.Liepiņa, 12.Saeimas deputāte A.Harju, 9.klases skolēns ēnoja Ķīmiķa profesijas pārstāvi, sabiedrisko attiecība nodaļas vadītāju E.Diure Zāļu Valsts aģentūrā, savukārt, 8.klases skolēni ēnoja Smiltenes tehnikuma direktoru A.Miezīti un VUGD Apes posteņa komandieri D.Smarodu. Diena visiem bagātiem iespaidiem pilna.

Tāpēc arī šogad 13.februārī Apes novada jauniešiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Apes novada karjeras atbalsta pasākuma plāna ietvaros tiek piedāvāta iespēja piedalīties Ēnu dienas aktivitātēs. Skolēni ir iepazīstināti ar Ēnu dienas prasībām un iespējām un ļoti ceram, ka šo iespēju izmantos arī Apes novada skolēni, īpaši- 9.-12.klašu skolēni!

Apes novada pedagogs karjeras konsultants.

 

 

 

Dalīties:
12. februāris, 2019, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs