Saistītie raksti

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk – NĪN) tiek aprēķināts uz gadu un tas tiek sadalīts četros maksājumos.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un līdz 15.novembrim, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī vienu reizi gadā –avansa veidā. Ja maksājumu veic par visu gadu, tad maksājums jāveic līdz 31.martam.

NĪN maksājumus var veikt elektroniski portālā – http://www.epakalpojumi.lv vai http://www.latvija.lv.

Abos gadījumos portālos pieejams pašvaldības bankas konts NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.

Portālā http://www.epakalpojumi.lv iespējams veikt samaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinu nodokli samaksāt savlaicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu, tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa samaksu, veicot pārskaitījumu, lūdzu, norādīt īpašnieku, īpašuma (zeme vai ēka) konta numuru un kādu summu maksā par katru kontu.

Informēju, ka nekustamā īpašuma nodokli var samaksāt arī visās Apes novada pārvalžu kasēs un Apes novada domes kasē. Maksājumus var veikt skaidrā un bezskaidrā naudā. Bezskaidrā naudā maksājumu nevar veikt tikai Virešu pārvaldes kasē.

Nodokļu maksātāju un pašvaldības darbinieku ērtībai aicinu maksājumus vairāk veikt bezskaidrā  naudā (ar norēķinu kartēm).

Atgādinu, ka nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa nomaksu. NĪN nomaksu var precizēt, zvanot nodokļu administratorei,  tālrunis 64381692.

Aicinu iedzīvotājus pieteikties saņemt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniski paziņojuma saņemšanai, sūtot savu e-pasta adresi uz ruta.rudzite@ape.lv vai portālā – http://www.epakalpojumi.lv, http://www.latvija.lv.

 

Mazs ieskats 2018.gadu slēdzot – NĪN Apes novadā

   2017.gads 2018.gads Salīdzinājums + / –
Nekustamo īpašumu skaits Apes novadā 3828 3835 +7
Aprēķināts NĪN 275 988,07 EUR 287 096,73 EUR  +11 108,66 EUR
Piemēroti NĪN nodokļa atvieglojumi – saskaņā ar normatīvajiem aktiem 2078,29 EUR 2392,82 EUR  + 314,53 EUR
Iekasēts NĪN 278 698,91 EUR 287 175,12 EUR + 8476,21 EUR
Papildus aprēķināts par neapstrādāto lauksaimn. zemi 6879,38 EUR 6809,94 EUR -69,44 EUR
Parāds NĪN pašvaldības budžetā 29 726,25 EUR 30 637,29 EUR +911.04 EUR

Lūgums sakārtot mantiniekiem Zemesgrāmatā īpašumus, kuriem īpašnieki ir miruši kā arī pārslēgt  nomas līgumus, kur nomnieks ir miris.

Atgādinu, ka kā katru gadu REPRESĒTĀM personām ir jāiesniedz nodokļu administratoram iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu, ja netiek veikta saimnieciskā darbība attiecīgā īpašumā (pēc likuma).

Atgādinām Apes novada domes rekvizītus internetbankas maksājumiem:

Apes novada dome, Reģ. Nr. 90000035872, AS SWEDBANK, Konts Nr.LV28HABA 0551 0258 3352 3

Paldies visiem nodokļu maksātājiem  par atsaucību un sapratni!

Lai mums visiem veicas 2019.gadā!  Uz sadarbību!  

 

Ruta Rudzīte
Nodokļu administratore

 

 

 

 

Dalīties:
4. februāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs